EMNER

Kom og rør ved væggene for sidste gang

Åbent hus i Missionshuset, inden det gennemgår forvandlingen til sognehus

Kig ind til åbent hus, in­den det er for sent. Med ti­den er det også me­nin­gen, at plad­sen mel­lem kir­ke og sog­ne­hus skal for­skøn­nes og for­hå­bent­lig danne en hel­hed. ar­kiv­fo­to: pe­ter bro­en

Kig ind til åbent hus, in­den det er for sent. Med ti­den er det også me­nin­gen, at plad­sen mel­lem kir­ke og sog­ne­hus skal for­skøn­nes og for­hå­bent­lig danne en hel­hed. ar­kiv­fo­to: pe­ter bro­en

SKAGEN:Missionshuset har betydet meget for rigtig mange mennesker i Skagen i tidens løb. Der er mange, der har gået i søndagsskole i missionshuset, været til spejderfester, juletræ, basar eller andre arrangementer i missionshuset. Menighedsrådet, der har overtaget missionshuset for at omdanne det til sognehus, inviterer nu til åbent hus onsdag 25. oktober. Det er sidste chance for at se de århundrede gamle bygninger, at opleve atmosfæren og mindes, inden store dele rives ned Sognehusudvalget har lagt et langt og spændende program for åbent hus dagen. Der er kaffe på kanden fra klokken 15. Jørgen Estrup Jensen, som var sognepræst i Skagen fra 1961 til 1977, medvirker om eftermiddagen med glimt fra sin tid i Skagen. Rigmor Kjøller, der var søndagsskolelærer gennem mange år, har også indslag. Der vil være billeder fra husets historie, dels på storskærm og dels på plancher, og alle er velkommen til at kommentere, lyder opfordringen fra arrangørerne. Klokken 17 er der aftensang i kirken, og efter aftensangen serveres en lettere buffet i sognehuset. Prisen er 40 kroner. Aftenprogrammet indledes klokken 19. - Her vil man i første omgang gå kronologisk til værks. Museumsinspektør Michael Ax, Skagen By- og Egnsmuseum, vil fortælle om det, som ingen husker, nemlig om Skagen by i perioden, hvor missionshuset blev bygget og om den indvirkning, som Indre Mission havde på byen i den periode, fortæller sognepræst Per Rasmussen. Pastor Estrup Jensen vil igen fortælle om tiden som præst i Skagen – og om forholdet mellem missionshus og kirke. Poul Godsk vil fortælle om, hvordan det var at gå i søndagsskole under krigen og om erindringer i øvrigt med udgangspunkt i missionshusets liv. Der vil også om aftenen blive vist billeder fra husets historie. Alle, som har lyst til et historisk og nostalgisk gensyn med Missionshuset, er meget velkomne den 25. oktober. Den ældste del af missionshuset, er faktisk den bygning, som ser yngst ud. Det er den lave bygning, og den skal fjernes. I stedet skal en ny bygges op i stil med den smukke høje rødstensbygning. Det er meningen, at huset fremover skal rumme kontorer til kordegn, kasserer og sognemedhjælper. Den store mødesal bevares, men der indrettes også nye møde- og aktivitetsrum.