Kom og se på ørne, traner og oddere

Søndag er kyndige fuglekiggere klar som guider ved tre nordjyske tårne

Kon­ge­ør­nen - her en ung­fugl - er der mu­lig­hed for at op­le­ve fra fug­le­tår­net ved Tof­te Sø i Lil­le Vild­mo­se. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Skov

Kon­ge­ør­nen - her en ung­fugl - er der mu­lig­hed for at op­le­ve fra fug­le­tår­net ved Tof­te Sø i Lil­le Vild­mo­se. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Skov

De fleste nyder at se naturfilm fra Afrika i fjernsynet, men faktisk er den danske natur lige så spændende som den afrikanske savanne, omend det unægteligt er noget sværere at opleve store dyr og fugle herhjemme end i Østafrika. Med lidt tålmodighed og en god kikkert kan man imidlertid sagtens se nogle af Europas mest imponerende rovfugle såsom vilde havørne, kongeørne og vandrefalke flyve frit i den danske natur. Også tranen, der med en højde på halvanden meter er Nordens højeste fugl, trives i den danske natur, og det samme gør både kronhjorte og oddere. Søndag bliver der mulighed for at se både ørne, traner og måske også oddere og vandrefalke i Nordjylland, for da inviterer Dansk Ornitologisk Forening til Tårnenes Dag, hvor der i en række fugletårne landet over vil stå kyndige klar til at fortælle om, hvad man ser af fugle og dyr. Der er stor aktivitet i naturen om morgenen, og derfor starter guidningen i tårnene allerede kl. 5.00. Herefter vil der være guider til stede i tårnene frem til kl. 14. Alle fuglearter, der ses søndag mellem kl. 5.00 og 14.00, bliver omhyggeligt skrevet ned, så man kan finde frem til det fugletårn, hvor der ses flest fuglearter. I Nordjylland deltager to fugletårne og et fyrtårn i Tårnenes Dag. Det drejer sig om Kraptårnet i Vejlerne, Tofte Sø-tårnet i Lille Vildmose og Hirtshals Fyr. Ved Kraptårnet på østsiden af Bygholm Vejle er der gode muligheder for at se traner tidligt om morgenen. Desuden kan der ses rørhøge, musvåger, tusinder af landsvaler og mange forskellige vadefugle som bl.a. viber, hvidklirer og svaleklirer. Med lidt held kan man også se havørne, da tre havørne i det seneste halve år har holdt til ved Bygholm Vejle, og hvis man er rigtig heldig, kan man se en odder svømme forbi i kanalen under fugletårnet. Bygholm Vejle er et af Danmarks mest fuglerige steder, så her vil der hele tiden være noget at se på. Der er betydeligt færre fugle ved Tofte Sø i Lille Vildmose, da biopen her er en næringsmosesø i en højmose. Men til gengæld huser Tofte Sø flere fine specialiteter. Fra Tofte Sø-tårnet er der udsigt til Danmarks største skarvkoloni, og selv om de fleste skarver nu har forladt kolonien, er der stadig mange af de sorte oldtidslignende fugle tilbage. Skarverne lokker ørne til, og i den seneste tid har man næsten hver dag kunnet se to til fire havørne ved søen. Her går de jævnligt på jagt efter skarverne. Man kan også være heldig at se en kongeørn eller to, da Tofte Skov huser et par territoriehævdende kongeørne, der dog tilsyneladende ikke har ynglet i år. Endelig er der også gode muligheder for at se oddere fra Tofte Sø-tårnet plus nogle af vildmosens kronhjorte og vildsvin. Ved Hirtshals Fyr mødes deltagerne neden for tårnet. Der er altså ikke adgang til selve fyrtårnet, men fra foden af tårnet er der en forrygende udsigt over havet, og her kan der ses mange havfugle. Allerede nu er der mange terner, der trækker mod syd, og desuden kan der måske ses kjover, suler og havdykænder.