Kom og se vores flotte værested

HjerneSagen indvier i dag nye lokaler på Knivholtvej

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Værestedet byder blandt andet på et lokale, hvor du kan få et spil Roboule. foto: bent jakobsen

FREDERIKSHAVN:Det er søndag formiddag, og NORDJYSKE har fået lov til at se nærmere på Hjernesagens nye lokaler på adressen Knivholtvej 2 B, der tidligere har huset Arbejdsformidlingen. Allerede i stueetagen støder vi nærmest ind i Anker Christiansen, der er formand for foreningen. Anker viser os ind i værkstedet, hvor medlemmerne blandt andet kan spille bob, slibe sten eller dreje i træ. Ved siden af værkstedet ligger et rum, hvor der er mulighed for at spille et særligt kuglespil ved navn Roboule, der har den fordel, at det kan spilles af selv svært handicappede. Vi går ind i elevatoren og kører ovenpå, hvor det store og lyse opholdsrum ligger. Her er plads til hyggeligt samvær, men her vil der også blive holdt bestyrelsesmøder, ligesom pårørendegruppen vil have base her. Næstformanden i HjerneSagen, Inge Christiansen - der er gift med Anker - er også mødt frem denne søndag, og det er tydeligt, at de begge er tilfredse med forholdene. - Det er perfekt. Her er masser af plads, og dermed er det nemt at komme rundt med en kørestol. Og så er bygningen jo forholdsvis ny, siger Inge Christiansen. HjerneSagen er et tilbud til de mennesker, der har fået en hjerneskade, for eksempel ved en hjerneblødning. Formålet med foreningens arbejde er at yde støtte og rådgivning til de ramte og deres pårørende. Men HjerneSagen er også i stand til at varetage medlemmernes rettigheder over for myndighederne. Foreningen har tidligere haft base i Danmarksgade i Frederikshavn, men kommunen skulle bruge huset til andre formål. Medlemmerne har været uden værested i et halvt år, indtil Frederikshavn Kommune tilbød husly i den gamle AF-bygning. Et værested er Hjernesagens åndehul. Det er her medlemmerne kan mødes til en sludder om løst og fast eller måske smutte en tur ned i værkstedet. Men der er også andre fordele ved at have et fælles mødested. Hvis der for eksempel opstår et problem i hverdagen, er der måske et medlem, der har prøvet noget lignende. Derfor kan et værested også bruges til at udveksle erfaringer. Det eneste minus ved de nye lokaler er, at HjerneSagen kun - ifølge aftale med kommunen - kan råde over lokalerne frem til udgangen af år 2010 - altså næsten tre år. - Men vi fået papir på, at Frederikshavn Kommune vil være behjælpelig med at finde nye lokaler, når den tid kommer, siger Anker Christiansen. Foreløbig er det meningen, at værestedet har åben hver mandag, og i dag er der officiel indvielse, hvor blandt andre formanden for socialudvalget Birgit Hansen (S) dukker op.