EMNER

Kom og vær' med

VI HAR heldigvis set en del indlæg fra læserne, som gerne vil komme med bud på en fremtid i og for Skagen Kommune. Men vi mangler i dén grad svar på en lang række spørgsmål fra læserne, som har bedt de folkevalgte forklare en række forhold. Det er undergravende for demokratiet, hvis de mennesker, vælgerne har givet mandat til at varetage vælgernes interesser, undlader at svare og tage del i debatten om kommunens fremtid. Det er ganske uhørt og utilstedeligt, hvis de folkevalgte tier. De er valgt på vælgernes tillid til, at de kan og vil betyde lidt ekstra. DET ER dræbende for demokratiet, hvis debatten forstummer. Hvis vi ikke alle er med til hele tiden at drøfte alt det, vi går og foretager os som samfund, ja, så ender det med, at alle falder i søvn. At det hele kan være lige meget. Og så bliver det altså svært at få øje på en fremtid for Skagen Kommune som et aktivt og levende samfund, hvor borgerne gerne vil blive, og hvor nye mennesker gerne vil bosætte sig. Det ville være ønskeligt, at de folkevalgte tager del i debatten om kommunens fremtid. De har vel noget at bidrage med, eller hvad? DER ER med garanti lagt op til endnu en barsk omgang snak om skolestrukturen, og endnu har vi kun set de indledende markeringer af holdninger i den sag. Der vil komme mange flere indlæg, og der bør komme fra mange. Det er farligt, hvis en gruppe på forhånd pålægger medlemmer af gruppen at være tavse og undlade at blande sig. Det kan ikke være meningen med demokrati. Det er ihvert fald dræbende for lysten til at gøre noget, hvis bogen af hensyn til kollektivet - læs partiet - får besked på at holde mund. Det fører ingen vegne. Lad os få en fordomsfri og åben debat rettet mod en god fremtid for sagens kerne: Det bedst mulige for børnene. Der er ingen tvivl om, at der virkelig skal ske noget radikalt for at opretholde et passende niveau i undervisningen på skolerne. Forældrene bør ikke finde sig i, at børnene får fri og sendes hjem i flere og flere timer, fordi der ikke er penge - læs politisk vilje - til at undervise børnene. VI OPLEVER også forringelser af børn og unges forhold andre steder end i skolerne. Børne- og Ungdomsgården er ramt af nedskæringer, hvilket kort fortalt vil betyde, at børn og unge får dårligere tilbud i deres fritid. Det kan - siger de ansvarlige pædagoger og forældre - betyde, at børn og unge ikke har nogle ordentlige fritidstilbud og måske fristes i uføre. Hvilke folkevalgte kan holde til at være årsag til måske øget kriminalitet og ringe forhold for børn og unge? SKAGEN HAR i forvejen ikke mange tilbud til børn og unge, når man ser bort fra det udmærkede arbejde, der udføres i klubber og foreninger. Men ikke alle børn dyrker jo idræt, og dem skal der også være tilbud til. Det ville være smukt - og gøre det nemmere at trække nye borgere hertil - hvis Skagen Kommune kunne tilbyde børn og unge nogle gode og sunde aktiviteter også udenfor skoletid. Men sådan er det ikke, og skal vi kunne se en fremtid, må der satses noget mere på børn og unges forhold. Investeringen vil komme tifold tilbage.