Kom så...

EN FORNEMMELSE igennem længere tid om, at udviklingen i Skagen Kommune på mange områder er sat i stå, bekræftes i høj grad af artiklerne i lørdagsavisen, hvor iværksætter Helge Lundgaard fortalte, hvordan man som igangsætter og idémand har vanskelige betingelser i Skagen Kommune. Der er naturligvis altid flere end én side af en sag, men når en mand som Helge Lundgaard, der har investeret både tid og penge i lidt af en livsdrøm om en fiske- og torvehal på havnen, fortæller om at blive bremset, må og skal det give stof til eftertanke. ANKLAGEN LØD på, at havnebestyrelsen er blevet en stat i staten. Altså forstået på den måde, at bestyrelsen for havnen, som vi jo alle har interesse i bliver centrum for udvikling og beskæftigelse, sidder og regerer og bestemmer, hvad der kan og må ske på havnens område. Sådan skal det naturligvis også være et langt stykke hen ad vejen, men det er livsvigtigt, at en så magtfuld gruppe mennesker både kan og tør åbne op for udvikling og måske se lidt ud over egne interesser. Det virker lidt som om, at havnebestyrelsen ikke helt har forstået, at Skagen er ved at dø. VI SKAL og må have gang i udviklingen, og så er det nødvendigt med en bestyrelse - altså mennesker, der bestemmer noget - der har evner og vilje til at skabe noget - eller i det meste lade de, der vil og kan noget, komme til. Helge Lundgaards anklage nåede helt ind i byrådssalen, og han har jo ret: Der må vedtages en iværksætterpolitik, som tillader udvikling i Skagen Kommune. Formanden for begge bestyrelser, kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen, er iøvrigt borgmester Hans Rex fra Venstre. Han er sikkert god til at holde styr på finnanserne, men hvis vi på længere sigt skal overleve, må vi også have en ledelse, der har visioner og ønsker om, at der gives plads til udvikling. Ellers dør vi.