Kom ud af 2010 med et minus på 16 mio.

Trods rekordstor primær indtjening viser 2010-regnskabet røde bundtal, hedder det i en pressemeddelelse fra Sparekassen Limfjorden.

Poul Kristensen er optimist på vegne af Sparekassen Limfjorden, når det gælder 2011. Men 2010-regnskabets røde tal kalder han "ærgerligt og utilfredsstillende". Arkivfoto: Peter Mørk

Poul Kristensen er optimist på vegne af Sparekassen Limfjorden, når det gælder 2011. Men 2010-regnskabets røde tal kalder han "ærgerligt og utilfredsstillende". Arkivfoto: Peter Mørk

På trods af, at den primære indtjening i Sparekassen Limfjorden steg med 21. pct. til 22 mio. kr., så kommer sparekassen ud af 2010 med et regnskab, der viser røde tal på bundlinjen. Underskuddet forventes at blive på 16 mio. kr. efter skat, fremgår det af en pressemeddelelse, der torsdag blev udsendt fra sparekassens hovedsæde i Hvidbjerg på Thyholm. Sparekassen Limfjorden har der udover afdelinger i Hurup, Bedsted, Snedsted, Sjørring, Struer og Lemvig og beskæftiger i alt 56 medarbejdere. - Vi har bl.a. betalt 5,1 mio. kr. til bankpakkerne i 2010 og over tre år i alt 13,5 mio. kr., siger administrerende direktør Poul Kristensen i pressemeddelelsen. Han føjer dertil, at sparekassen har udgiftsført 2,4 mio. kr. ekstraordinært i hensættelser til renovering af bygninger m.v., ligesom man har reserveret 33 mio. kr. til mulige tab på kunder. Endelig oplister direktøren en negativ kursregulering på 2,3 mio. kr. på sparekassens fondsbeholdning. Poul Kristensen kalder det selv "ærgerligt og utilfredsstillende" at måtte møde med et 2010-regnskab, der ser sådan ud, fordi netop 2010-regnskabet også viser "den bedste basisindtjening i sparekassens historie". Sparekassen Limfjorden blev dannet 2005 ved en frivillig fusion mellem Thyholm Sparekasse, Snedsted-Nørhå Sparekasse og Hvidbjerg-Ørum Sparekasse. - I de to foregående regnskabsår, hvor finanskrisen vendte op og ned på mange forhold i verden, var Sparekassen Limfjordens behov for nedskrivninger ikke så voldsomme. Ved Finanstilsynets ordinære besøg i efteråret 2009 blev vore største kreditter gennemgået, uden at det gav anledning til store ændringer i nedskrivningerne, fortæller Poul Kristensen og fortsætter: - Det store behov for nedskrivninger i 2010 er koncentreret om relativt få engagementer, hvor især to har vist en uheldig, men ikke ventet udvikling. Dette samtidig med, at finanskrisen endnu ikke er overstået, betyder, at vi har anlagt en mere forsigtig vurdering af udlån og andre kreditter og dermed et øget behov for nedskrivninger. Poul Kristensen understreger, at pengene altså ikke er tabt, men kun reserveret, hvis det skulle gå galt. Underskuddet på de 16 mio. kr. er dog ikke på nogen måde faretruende for sparekassen, siger direktøren videre. Det skal kunderne og de omkring 4000 garanter ikke frygte. Sparekassen Limfjorden er fortsat et solidt pengeinstitut, slår direktionen fast. Helt aktuelt og efter afslutningen af 2010-regnskabet er så kommet Amagerbankens konkurs. For Sparekassen Limfjorden betyder det, at man herfra skal bidrage med 2,4 mio. kr. til Indskydergarantifonden. Så finanskrisen er endnu ikke overstået. Alligevel forventer Poul Kristensen sorte tal på bundlinjen om et år. Basisindtjeningen er budgetteret på samme niveau som 2010, og selv om der også i 2011 kan blive behov for at reservere yderligere til imødegåelse af fremtidige tab, er den administrerende direktør optimist.