EMNER

- Kom ud af buskenV og K ÅBENHED: Opfordring fra Socialdemokraternes Gruppeformand

BRØNDERSLEV:Gruppeformand for Socialdemokraterne,Arne M.Jensen, mener, at de borgerlige nu må komme ud af busken. - Birgitte Josefsen og Karsten Frederiksen tilbyder at de gerne deltager i alle de borgermøder der måtte være ønsker om. Jeg vil hermed gerne indbyde dem til et møde, hvis de på et sådan møde vil fortælle offentligheden om, hvor de vil finde de besparelser, der skal findes på kommunens budget. - Møder i sig selv giver jo ikke større offentlighed såfremt man fortsat leger ”gemmeleg” og dækker sig under, at der er fremlagt et afdækningskatalog, men man skal bare være rolig for det kun er forslag. Så endnu engang, hvor vil det borgerlige flertal skære i servicen overfor borgerne og hvilke personalegrupper er i farezonen? - Når man bryster sig af at indgrebet i budget 2002 var en forsmag på en opbremsning, skal man være ærlig og sige, at der var tale om så små justeringer at det end ikke blev indregnet i oplægget til budget 2003, og det efterfølgende regnskab for året viste klart at der var tale om en overreaktion. - Socialdemokraterne har ingen ønske om at melde sig ud af forhandlingerne, men vi vil have reel indflydelse på tingene, hvis vi skal være med til at tage et ansvar, og vi vil ikke stiltiende sidde og se på at servicen i kommunen forringes. - Socialdemokraterne har ikke som mål, at skatten skal sættes op, men vi vil omvendt heller ikke afskrive denne mulighed på forhånd. Nedskæringerne og serviceforringelserne kan blive så store og gå ud over så mange mennesker at både de, og vi Socialdemokrater, hellere vil betale lidt ekstra for at kunne fastholde en ordentlig service overfor vores børn og ældre i kommunen. - Jeg glæder mig allerede til næste års budgetlægning hvis Venstre, konservative, og Dansk Folkeparti allerede ved 1. behandlingen vil fremlægge et budget i balance. Så vil det tidligere fremgå, hvor man vil ramme med de nedskæringer, som formodentligt også til den tid vil blive nødvendige, udtaler Arne M. Jensen.