Kommandoøkonomi i V

Jeg skal lige love for, at fødevareminister Henrik Høegh skruer sig helt op i selvbegejstring over, at det først er i de senere år, med de borgerlige regeringer rundt om i Europa, og under Venstre-politikeren Marianne Fischer Boels virke som kommissær i EU, at arbejdet med markedsorienterede reformer har taget fart i EU-landbrugspolitikken.

Nu er det sådan, at min politiske hukommelse omkring EU's landbrugsstøtte går noget længere tilbage end det tidspunkt, hvor fødevareministeren forlod Axelborg, blev indvalgt i folketinget og senere udnævnt til fødevareminister. Jeg har trods alt fulgt fire af Venstres fødevareministre, og andre fremtrædende Venstre-folk og deres fodslæbende landbrugsstøttepoliti. F.eks. Venstres EU-parlamentariker, Jens Rohde, som på Facebook i 2010 skrev: "At gøre afskaffelse af EU's landbrugsstøtte til succeskriterium for dansk EU-formandskab i 2012, som udenrigsministeren (læs Lene Espersen) vil, svarer til at indkalde til topmøde på Mars. En tredjedel tør ikke komme, en tredjedel har ikke råd, og den sidste tredjedel kommer, men kun for at se, hvem disse skingrende tossede danskere er". Det var jo heller ikke regeringen, der af egen drift, men folketinget, der i 2007 pålagde regeringen at udarbejde en strategi for, hvordan regeringen - aktivt - ville arbejde for en afvikling af EU's landbrugsstøtte og samtidig forlangte, at strategien skulle fremlægges for folketinget inden udgangen af 2007. Heller ikke når SF gentagne gange har stillet forslag i Folketinget om tilslutning til frivillig modulation, bl.a. (10 pct.) af den direkte landbrugsstøtte til særlige aktiviteter har Venstre villet være med. Muligheden har ellers været til stede. EU's regeringschefer vedtog i 2005 et forslag om frivillig modulation, hvor et medlemsland kan overføre landmændenes indkomststøtte til andre formål med 20 pct. Nu tegner der sig imidlertid et nyt flertal uden om Venstre og Dansk Folkeparti, efter at de konservatives formand, Lars Barfoed, har meldt ud, at man ønsker at bruge de 10 pct., som er tilladt til grønne tiltag. Derfor vil SF - når Folketinget åbner - genfremsætte vores beslutningsforslag fra 2009, som netop går på at overføre alle ti procent til miljøtiltag. Når historien skal skrives, skal vi have det hele med. Og når det gælder Venstres arbejdsindsats på det her område, så mener jeg ikke den har ført til nogen form for politisk udmattelse!