EMNER

Kommentar til nytårsinterview

KOMMUNESAMMENLÆGNING:Jeg er blevet bekendt med, at nogle borgere i den nordlige del kommunen har opfattet en detalje i Nordjyske Stiftstidendes nytårinterview med mig på en negativ måde. Jeg vil derfor gerne med disse få linjer skaffe enhver eventuel misforståelse af vejen. I interviewet stod følgende vedrørende evt. kommende kommunesammenlægninger: "Og hvem siger, at hele Pandrup kommune bliver en del af den samme kommune? Grænsen kunne måske gå ved Østrup Bakke, for borgerne i den nordlige del af kommunen er mere "Brønderslev-vendte" end resten af kommunen." Meningen bag ordene er, at historisk set har den sydlige del af Pandrup kommune altid været Aalborg-vendt, mens den nordlige har været mere orienteret mod de større byer den anden vej. Det er er blot en helt objektiv konstatering, ligesom det jo også tidligere kom til udtryk ved, at Vendsyssel Tidende var mest udbredt i den ene ende af kommunen og Aalborg Stiftstidende i den anden. Jeg håber naturligvis ligesom de fleste andre, at Pandrup kommune enten må forblive selvtændig eller blive en aktiv og levende del af en større enhed. Jeg har med andre ord ikke udtrykt noget ønske om en deling af kommunen. Det vil alle, der har læst min nytårsudtalelse i Lokalavisen eller hørt min nytårstale i "Radio 2" da også kunne forvisse sig om. Tværtimod lægger jeg stor vægt på, at vi opfatter Pandrup kommune som en helhed, hvor vi har fælles interesser, uanset hvor i kommunen vi bor. Jeg beklager, at gengivelsen i Nordjyske Stiftstidende har kunnet give anledning til misforståelser.