Kommentaren

Der har siden etableringen af en fødeklinik på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn været sagt og skrevet meget om fordele og ulemper. En debat, der til tider har haft tendens til at handle om mere end fødsler, og en debat der forståeligt nok har skabt forvirring hos dem, det egentlig handler om: de gravide. Men i virkeligheden er det slet ikke så kompliceret: Har man problemer i sin graviditet, må man slet ikke føde på fødeklinik og er henvist til specialafdeling. Har man ingen problemer, og opfylder man visitationskravene til at føde på fødeklinik, kan man selv vælge, om man ønsker at føde på klinik eller på specialafdeling. I første omgang vil de fleste nok sige: jeg vil føde på specialafdeling, hvor der er læger til stede. Men faktisk viser det sig, at mange begynder at vælge fødeklinikken efter at have fået information om, hvad den egentlig kan tilbyde. Der skal nemlig ikke herske tvivl om, at en fødeklinik kan give noget ekstra, som en travl specialafdeling af gode grunde ikke kan, for eksempel at man har den samme jordemoder, at man ved, hvem der skal være til stede, når man skal føde, at man under fødslen ikke oplever vagtskifte, at man efter fødslen får enestue og at der her også er plads til den nybagte far. Alt sammen ting, som påvirker psykisk, men som man ikke skal undervurdere betydningen af. Som førstegangsfødende ved man ikke, hvad en fødsel er, før man får veer. Som flergangsfødende ved man ikke, om fødslen bliver som den forrige. Man kan derfor som gravid kun forestille sig, hvordan det vil være, og tænke alle mulige tanker om fødselsforløbet. Derfor har det kolossal betydning, at man psykisk ikke frygter den kommende fødsel, hvilket er svært, når man som nævnt ikke ved, hvad man går ind til. Her har netop jordemoderen en afgørende rolle, for hun kan skabe den tryghed som gør, at den gravide begynder at tro på at hendes krop sagtens kan klare den forestående fødsel. Det er selvsagt klart, at møder den gravide mange forskellige jordemødre i sin graviditet, opstår denne tryghedsfornemmelse ikke, fordi man aldrig lærer "sin" jordemoder godt at kende - og omvendt. Ligeså kan det skabe utryghed, hvis man under fødslen får flere forskellige jordemødre - det kan blandt andet være med til at svække veerne. Sådan er situationen ikke på fødeklinikken i Frederikshavn, og netop derfor er det vigtigt at bevare tilbuddet til de gravide, som opfatter en fødsel som en naturlig ting, og gravide, der har behov for god omsorg og støtte undervejs. Desuden skal man huske på, at nedlægges fødeklinikken i Frederikshavn er der intet offentligt fødested i den nye storkommune, og man må derfor på en længere køretur for at nå specialafdelingerne i enten Aalborg eller Hjørring. Det er at håbe, at man i det nye regionsråd vil opretholde de forskelligartede fødselstillbud, netop fordi gravide er forskellige, men også fordi jordemødre er det. For dem må det være skønt at have mulighed for afveksling i arbejdet, hvilket også kan være med til at tiltrække nyuddannede til landsdelen.