Kommentarer fra præsterne

- Man ikke kan være troende uden at tro, at Gud virkelig er til. - Konfirmationen er en fantastisk lejlighed til for os at møde og undervise de unge mennesker i kristendom - og vise dem, hvad kirken er. Vi skal ikke lege tanke- eller trospoliti, men give de unge lejlighed til at møde og lade sig påvirke af kristendommens ideer. Vores opgave er at møde de unge og give dem et fundament med på vejen. Om konfirmationen - Ordet konfirmand betyder en, der bliver bekræftet. Det, som konfirmanden svarer Ja til, er ikke: Er din viden stor nok? Har du været nok i kirke? Tror du nok? Men blot dette: Vil du konfirmeres i den kristne tro? Vil du med al din tvivl, alle dine ukristelige tanker og følelser, vil du på trods af alt gerne holdes fast i den kristne tro? Det flytter opmærksomheden væk fra konfirmandens egen modenhed, tros-vished, følelser og så videre. Det er nok, at de gerne vil. Og så skal alle vi kloge voksne ikke komme og tage deres åndelige eller udviklingsmæssige temperatur. Om modenhed - Hvis man skulle være moden nok til at tage stilling til den kristne tro, ville tidspunktet, hvor man selv skal være forældre for første gang, være det ideelle. Så den nuværende konfirmation skal tages for det, den er: En mulighed for at komme i nærkontakt med kirken, troen, ens sognepræst, at blive taget alvorligt i trosspørgsmål og få lidt ekstra almenviden om kirke og tro. - Tro er hverken et spørgsmål om alder eller såkaldt modenhed. Tro er noget andet end på den måde at tage stilling. Tro er snarere i et lykkeligt øjeblik at blive befriet fra at skulle tage stilling og så iøvrigt i ord og handling have mod til at gå imod tidens dyrkelse af den stærke og modne og det forenklede. - Hvis tro er et fortiet emne og religiøs praksis er ikke-eksisterende derhjemme, kan man ikke forvente, at barnet skal kunne forholde sig til sagen. Udfordringen for præsten er at møde konfirmanderne dér, hvor de befinder sig, og sammen med dem gå ind i troens univers. Måske lægger vi for megen vægt på det, de skal vide. Når vi gør det, er det fordi, deres uvidenhed er overvældende.