Kommissær: Rio+10 bør følges op af Aalborg+10

Miljøpolitik 20. september 2002 08:00
AALBORG: For otte år siden blev bæredygtige byer et begreb og samtidig blev begrebet snævert forbundet med Aalborg, fordi byen dengang var vært for den første konference under dette tema og derfor også kom til at lægge navn til et særligt charter - en programerklæring - om de bæredygtige byer. Derfor bør Aalborg også i 2004 være hjemsted for en opfølgningskonference, mener EU-miljøkommissær Margot Wallström. - Vi har netop haft en Rio+10 konference som status over verdenstopmødet om det globale miljø i Rio de Janeiro 1992, og så må det være helt naturligt, at vi også markerer 10-året for, at der blev sat en lignende bevægelse i gang for det lokale miljø, sagde Margot Wallström fra talerstolen i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor hun i disse dage er vært for en konference om miljøledelse på det politiske plan. Siden konferencen i 1994 har de bæredygtige byer fået deres eget kampagnekontor i Bruxelles - www.sustainable-cities.org - og det omtalte Aalborg-Charter bærer i dag mere end 1600 underskrifter fra borgmestre i 39 lande over hele Europa. Ved kampagnens start fastslog Aalborgs daværende stadsarkitekt, Jan Ipland, at det er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af byerne, at valg og beslutninger foregår en måde, så borgerne opnår størst mulig indflydelse, og det har siden været en slags parole for kampagnen. Blandt dem, der virkelig har lagt sig i selen for at leve op til dette mål og for at tænke miljøet med ind i alle bystyrets handlinger er den københavnske forstadskommune Albertslund, som i 1996 også var den første modtager af kampagnens pris, Sustainable Cities Award. På konferencens førstedag fortalte Albertslund-borgmster Finn Aaberg (S), at det i meget høj grad er lykkedes at aktivere borgere og erhvervsliv i den løbende miljøindsats for miljøet - som også handler om at skabe et socialt, kulturelt, økologisk og økonomisk bæredygtigt fællesskab. Et af omdrejningspunkterne er Agenda Center Albertslund - udsprunget af lokale Agenda 21-planer - som er et lokalt miljøcenter med fem-seks ansatte, hvis mission er "at understøtte miljøomstillingsprocesserne i kommunen, først og fremmest i boligområderne, gennem opsøgende, igangsættende og informativ virksomhed". Senest har kommunen som led i programmet Dogme 2000 besluttet sig for blive det første miljøcertificerede lokalsamfund i verden, og den første halve snes af kommunens institutioner har allerede fået myndighedernes grønne stempel.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...