Kommission haster

De Konservative vil nu give arbejdsmarkedspensionerne et hårdt tiltrængt serviceeftersyn. Ifølge den politiske ordfører, Carina Christensen (K), vil partiet nemlig arbejde for, at der nedsættes en kommission til at finde nogle løsninger omkring frit valg af pensionsforvalter, så det nuværende monopolsystem brydes.

Det synes jeg er et supergodt forslag, og det kan bare ikke gå hurtigt nok med at få nedsat en sådan kommission. Jeg synes grundlæggende, at arbejdsmarkedspensioner er en rigtig god idé, og de kan fint aftales i overenskomsterne. Men det er mig aldeles uforståeligt, at en lønmodtager typisk skal indbetale sine surt tjente penge til en ganske bestemt pensionskasse eller pensionsselskab, som endda oftest er ejet eller styret af fagforeningerne og/eller arbejdsgiverne, og det er folk herfra der befolker bestyrelserne. Jeg har f.eks. meget svært ved at forestille mig, at de interesser arbejdsgiverne plejer i bestyrelserne i disse selskaber ensidigt skulle være til gavn for lønmodtagere og pensionister. Det er helt urimeligt, at en lønmodtager i op til 60 år er bundet op på en pensionskasse eller et pensionsselskab, der gør det så dårligt, at han eller hun må se sin pension blive udhulet år for år uden at kunne stemme med fødderne. Et af argumenterne imod mere frit valg er, at de kollektive risikodækninger (invalidepensioner, dødsfalds-dækninger mv.) kunne forsvinde. Argumentet er, at dårlige liv vil have svært ved at tegne en pensionsordning med en risikodækning individuelt. Men dette kan der jo blot lovgives om eller det kan aftales i overenskomsterne, således at risikodækningerne bliver et krav til arbejdsmarkedsordningerne. De pensionsforvaltere, der tilbyder sig med pensionstilbud er så forpligtiget til at tilbyde disse dækninger på lige vilkår til alle. Faktisk kunne man opnå en langt bedre spredning af risikoen ved at nogle store specialiserede selskaber udbød disse risikodækninger, og dækningerne så blev købt af de enkelte pensionsselskaber efter behov. Dette princip kendes f.eks. allerede i dag fra gruppelivsdækninger. Det er blandt andet sådan noget en kommission skal kikke nærmere på. Hvis det lykkes at få nedsat en sådan kommission er det meget vigtigt, at den ikke blot befolkes af Tordenskjolds soldater fra branchen, for det kommer der ikke megen nytænkning ud af. Det allervigtigste er, at der også kommer nogen med i kommissionen, der direkte repræsenterer almindelige lønmodtagere og pensionister, og her tænker jeg bestemt ikke på fagforeningerne, der allerede er godt fedtet ind i det eksisterende monopolsystem. Dette håber jeg meget, at de konservative og Carina Christensen vil skrive sig bag øret.