EMNER

Kommission må trække forslag tilbage

Tirsdag var min betænkning om finansiering af særlige markedsforanstaltninger i tilfælde af sygdomsudbrud, som svinepest og mund- og klovsyge, til afstemning på mødet i landbrugsudvalget.

Et tysk medlem fra den grønne gruppe havde stillet otte ændringsforslag, men de blev kun støttet af to medlemmer inkl. ham selv. Min betænkning blev stemt igennem med et solidt flertal på 27 for og to imod. Kort fortalt handler betænkningen om hvordan særlige markedsforanstaltninger i tilfælde af sygdomsudbrud skal finansieres. Kommissionen ønsker at halvdelen skal finansieres af medlemslandene. Jeg er imod en sådan medfinansiering inden for landbrugspolitikken, da det alt andet lige svarer til en renationalisering af landbrugspolitikken. Men endnu værre er det, at det ikke ligger fast, hvordan det nationale bidrag skal finansieres. Nogle lande vil finansiere udgifterne via statskasserne, mens andre vil lade erhvervet finansiere helt eller delvist. Parallelt med denne diskussion, debatteres det hvorledes fremtidens budget skal finansieres. Det kan ikke udelukkes, at der bliver behov for mere national medfinansiering, men før det viser sig tilfældet, kan jeg ikke bakke op om nogen form for national medfinansiering inden for den fælles landbrugspolitik. Konklusionen i min betænkning er derfor, at Kommissionen bør trække sit forslag tilbage og først fremsætte et nyt, når alternative ordninger, som dem de har i Holland og Frankrig er analyseret. Eller det i det mindste er klart defineret, hvem der finansierer det nationale bidrag, så aktørerne i EU sikres lige konkurrencevilkår. At sikre det, ser jeg som én af mine vigtigste opgaver.