Skattepolitik

Kommission på svær opgave

Er der mindst to ord eller begreber, der virkelig har præget den politiske diskussion i månedvis - både før, under og efter valgkampen forud for det seneste folketingsvalg - så er det ¿velfærd¿ og ¿tryghed¿.

I stedet for at beskæftige sig med visioner og hvad der ellers måtte række ud over dagen og vejen, er meget af diskussionen kommet til at handle om her-og-nu. Og ikke for at citere et kendt slogan for et mindst lige så kendt forsikringssselskab, men: Det handler om at være tryg. Derfor kan det egentlig heller ikke forbavse, at skatteminister Kristian Jensen (V) i tryghedens navn er rykket ud med et såkaldt klokkeklart krav til den kommende skattereform: Den må ikke gå ud over nogen. Dermed afviser ministeren udtalelser fra skatteordfører for Ny Alliance, Anders Samuelsen, som er citeret for at skulle have sagt, at en skattereform vil gå ud over nogen. ¿Jeg mener ikke, at der er nogen, der skal gå ud af det som værende tabere¿, udtaler Kristian Jensen - og overser dermed, at der uden tvivl vil være nogen, der i egen opfattelse vil føle sig som tabere. Ikke fordi de selv mister penge, men fordi det vanskeligt kan undgåes, at der bliver halet penge ud af systemet - altså det store og meget sindrige omfordelingssystem, som vi har opbygget i solidaritetens og sammenhængskraftens navn. For hver udtalelse fra diverse VK-politikere står det stadig mere klart, at medlemmer af den skattekommission, som regeringen har tænkt sig at nedsætte, bliver sat på en noget nær umulig opgave. Kommissionen skal jo komme med oplæg til, hvordan skatter og afgifter skal sættes ned på en måde, så borgerne ender med at få flere penge til sig selv - ud fra en overordnet idé om, at det i endnu højere grad skal kunne betale sig at arbejde. Og at give den en ekstra skalle på dette arbejde. Men boligejerne må ikke mærke noget til skatte- og afgiftsændringer. Ligefrem brandskat inden for grønne afgifter - som V og K før har hadet, mens partierne var i opposition - kan man vel vanskeligt forestille sig, og først og fremmest må en ændring af skattesystemet ikke gå ud over nogen. Hvordan kan det rent konkret undgåes, at nogle vil føle sig snydt for penge, når andre får lov til at beholde flere af dem? Skattekommissionens arbejde ligner i stadig højere grad det politiske forsøg på at løse cirkelens kvadratur.