Kommunal chef stopper til nytår

Jørgen Gravesen går fra udgangen af året på pension efter tre år som forvaltningschef for Kultur og fritid.

Jørgen Gravesen, der går af som forvaltningschef, glæder sig over det fokus, der er kommet på kultur og fritid i Vesthimmerlands kommune. Privatfoto

Jørgen Gravesen, der går af som forvaltningschef, glæder sig over det fokus, der er kommet på kultur og fritid i Vesthimmerlands kommune. Privatfoto

Vesthimmerlands kommunes forvaltningschef for Kultur og Fritid, Jørgen Gravesen, har valgt at gå på pension med udgangen af 2010. Jørgen Gravesen kom til Vesthimmerland i 2001, hvor han tiltrådte en stilling som forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen i Farsø Kommune. I 2007 blev Jørgen Gravesen forvaltningschef for området Kultur og Fritid i den nye vesthimmerlandske Kommune. Opgaven som styrmand for harmoniseringen af de fire gamle kommuners politiske kultur- og fritidsområder har været den største udfordring i hans job som forvaltningschef: - Det har til tider været en udfordring at skabe en fælles forståelse for den harmonisering, der skulle ske. Ikke mindst i forhold til tilskudsordning, hvor nogle områder jo måtte overgive nogle ressourcer til andre områder, forklarer Jørgen Gravesen og understreger vægten af dialog og forhandlinger i hele den proces: - En embedsmands fornemmeste opgave er at harmonisere, rationalisere og finde frem til den bedste løsning. Og den bedste løsninger kommer via dialog, uddyber han. Han glæder sig over den synlighed, som kultur og fritidsområderne har fået siden kommunesammenlægningen. - Det er skønt, at der er kommet et politisk fokus på områderne. Tidligere lå kultur- og fritidsområderne under andre forvaltninger - undtagen i Løgstør. Nu er der et øget fokus på på aktiviteter, der ligger inden for områderne, og det er også med til at give alle de frivillige, som yder en gevaldig indsats, et skulderklap, siger Jørgen Gravesen. Han kom 2001 fra en stilling i Århus Kommune, hvor han havde bestridt forskellige jobs, der alle havde det til fælles at de drejede sig om børn, unge og uddannelse. Men han er sikker, at det bliver i Ertebølle, hvor han og hustruen Karen Margrethe Eriksen, har adresse nu, at hans otium skal nydes. - Lige nu har jeg to bifamilier, der skal beskæftige mig. Jeg tog et biavlerkursus sidste år. Men hvad tiden ellers skal gå med, ved jeg ikke endnu. Nu skal jeg første lige finde ud af, hvordan det er at være pensionist, griner han og understreger, at han ingen intentioner har om at forlade området. Karen Margrethe Eriksen har ligeledes valgt at gå på pension fra en stilling i Viborg Kommune som Skolechef med udgangen af 2010.