Kommunal energi- og klimaindsats

LÆSERBREV

INDSATSOMRÅDER:På teknik- og miljøudvalgets møde i dag tirsdag 2. februar skal udvalget under pkt. 8 på anmodning fra SF drøfte status og det videre arbejde med Rebild Kommunes energi- og klimaindsats på baggrund af en orientering fra forvaltningen. SF vil nemlig godt vide, hvad der i praksis sker på området i forlængelse af de energi- og klimatiltag, som Byrådet har besluttet på dets møder 29/1-09 og 25/6-09. På byrådsmødet d29/1-09 tilsluttede resten af Byrådet sig et forslag fra SF om at indgå en såkaldt Kurveknækkeraftale med Elsparefonden. På byrådsmødet 25/6-09 besluttede Byrådet - endnu engang (!) - at tilslutte sig "Kurveknækkeraftalen", og desuden at lave en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om Rebild som klimakommune samt at tilmelde kommunen til kampagnen "1 ton mindre". Desuden vedtog Byrådet, at der skulle ansættes en energimedarbejder, som bl.a. skal arbejde med grønne regnskaber. Endvidere blev det besluttet, at der i dialog med Energiforum skal udarbejdes en overordnet klimastrategi for Rebild Kommune. Det fremgår af forvaltningens skriftlige orientering til udvalget, at det både går fremad og står stille. Det er positivt, at den ny energimedarbejder er i gang med at forberede arbejdet til at indgå tre af klimaaftalerne ("Kurveknækkeraftalen", "1 ton mindre" og "Rebild som klimakommune") og også er startet på arbejdet med de grønne regnskaber. Jeg glæder mig også over, at fagudvalgene nu også skal præsenteres for et oplæg om en anden tildelingsmodel for de kommunale institutioners forbrug af el, varme og vand, som giver dem et incitament til at spare på alle tre dele - i stedet for den nuværende model, hvor den økonomiske tildeling blot sker på grundlag af et gennemsnit af de sidste 3 års forbrug. Derimod er der f.eks. ikke sket noget med udarbejdelsen af klimastrategien, som skulle ske i dialog med Energiforum. Forklaringen er iflg. forvaltningens orientering den, at Energiforum ikke rigtigt er etableret endnu. SF synes ikke, det er nødvendigt at vente på Energiforum. Vi skal i gang med arbejdet, og så kan Energiforum senere koble sig på. Jeg mener ærligt talt, at vi generelt skal til at have mere fart på arbejdet med energi og klima i Rebild Kommune. Tempoet har ikke været imponerende, og jeg vil kraftigt understrege, at det ikke er forvaltningens skyld. Men jeg synes ikke, der har været den fornødne politiske vilje til at sætte fart i udviklingen. Det betyder konkret, at forvaltningen skal have flere ressourcer til rådighed. Og her er oven i købet et område, hvor det bare på lidt længere sigt ikke vil presse kommunens økonomi endnu mere. Tværtimod, vil der være en stor økonomisk gevinst ved at speede farten op.