Lokalpolitik

Kommunal garanti på 20 procent til biogasanlæg

Økonomiudvalget er ikke indstillet på at yde en kommunal garanti på 60 procent for udgifterne til opførelse af et planlagt biogasanlæg i Kgs. Tisted.

Bag ansøgningen står Nørager Bio- & Miljøanlæg A.m.b.a., og der er tale om et samlet anlægsinvestering på knap 109 mio. kr. - Havde vi efterkommet ansøgningen, var der tale om en kommunal garanti på et samlet beløb på godt 65 mio. kr. Det mener vi i økonomiudvalget ikke er forsvarligt at yde ud fra kommunes nuværende økonomiske situation. Så i stedet indstiller vi nu til byrådet, at der ydes en kommunal garanti på 20 procent med sikkerhed i førsteprioritet til opførelse af anlægget, forklarer borgmester Anny Winther (V). Det er i overensstemmelse med byrådets tidligere principielle tilsagn om garanti til biogasanlægget tilbage i sommeren 2009. Behov for ny dansk lovgivning Borgmester Anny Winther mener principielt, at et biogasanlæg er et godt tiltag som alternativ energikilde, også for miljøet. - Det er dejligt, at nogle folk vil gå nye veje, men desværre er der i øjeblikket ikke særlig mange biogasanlæg opført i Danmark modsat lige syd for den tyske grænse. Her gælder helt andre regler, og derfor vi jeg opfordre regeringen og Folketinget til at skabe en ny statslig lovgivning på området for at få etableret flere anlæg her i landet, pointerer Anny Winther.