Lokalpolitik

Kommunal kasino- økonomi BUDGET 2008: - Finansieringsoversigt giver ikke det rette billede, siger Hans Jørgen Kaptain (V)

FREDERIKSHAVN:Kommunen står med et akut finansieringsbehov og ifølge Venstres gruppeformand, Hans Jørgen Kaptain ser det formentlig endnu værre ud, end hvad man kan læse af finansieringsoversigten: - Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har bebudet store budgetoverskridelser på op imod 50 millioner kroner i år. - Desuden har man i 2007 indtægtsført 98 millioner kroner fra salg af jord og bygninger mod budgetteret 12 millioner kroner, men flere af disse indtægter, blandt andet arealerne vedrørende Palm City og Skagen Nordstrand Etape 2, falder først i 2008 eller senere. - Det er ren kasinoøkonomi at tælle disse indtægter med, siger gruppeformanden Hans Jørgen Kaptain. Borgmester Erik Sørensen foreslår en skattestigning på én procent, men det afviser Venstre som urealistisk og uforsvarlig: - Det vil udløse en modregning i bloktilskuddet og så er vi lige vidt. Nej, problemet er, at byrådsflertallet ved sidste års budgetlægning ikke turde tage tyren ved hornene og stille større krav om effektiviseringsgevinst på det administrative område. - I stedet påførte man kommunen betydelige merudgifter ved at flytte fra rådhuset til lejede lokaler i siloen og andre steder. Det kostede dyrt og gik ud over effektiviteten, siger Hans Jørgen Kaptain, der vil acceptere en lille skattestigning.