Kommunal opbakning til flere badehuse

Kommunen vil presse på for at opnå dialog med Skov- og Naturstyrelsen

PANDRUP:Pandrup Kommune støtter Turistforeningen for Pandrup Kommunes ønske om flere badehuse og de samme regler, som der er i Løkken. På baggrund af henvendelser fra badehusejere har borgmesterFlemming Jansen (V) for to uger siden henvendt sig til statsskovrider Frede Jensen fra Nordjyllands Statsskovdistrikt omkring spørgsmålet. - Jeg blev kontaktet af nogle badehusejere fordi de gerne så, at husene kunne gå i arv, ligesom det er tilfældet i Løkken, siger Flemming Jansen, der mener, at badehusene udgør en naturlig del af strandmiljøet og ikke er et fremmedelement på stranden. - Desuden vil det give flere mennesker mulighed for at få en god naturoplevelse samtidig med, at de har en beskeden fast base på stranden, forklarer borgmesteren. - Men mit ønske blev blankt afvist i den anden ende af røret, siger Flemming Jansen og begrundelsen fra statsskovdistriktets side var, at der allerede forelå en aftale som er gældende fra 2013, og der var ingen anledning til at ændre på den nuværende aftalen. Dog vil Pandrup Kommune fortsat forsøge at komme i en dialog med Skov- og Naturstyrelsen og gerne i samarbejde med Turistforeningen. - Det er nemmere at opnå den dialog, hvis der er flere interesser, der presser på, siger Flemming Jansen. Der er i øjeblikket en venteliste på 98 personer til de 47 badehuse, som findes på Blokhus Strand.