Lokalpolitik

Kommunal opbakning til gokartbane

Udvalg klar til dyst med Nordjyllands Amt i sag om lovliggørelse af baneanlæg

HJALLERUP:Teknik- og miljøudvalget i Dronninglund Kommune er klar til en dyst med Nordjyllands Amt i forbindelse med sagen om Hjallerup Handicap Idræts gokartbane ved Hjallerup Engvej. Det står klart, efter at udvalget i enighed har sagt ja til at give HHI en landzonetilladelse, der gør gokartbanen lovlig. Tilladelsen udstedes på trods af, at amtets udvalg for teknik og miljø tidligere på måneden besluttede, at der fra amtets side skal gøres indsigelse imod en sådan tilladelse. Det betyder, at sagen nu ser ud til at skulle afgøres endeligt af Naturklagenævnet - hvis altså amtet vælger at påklage kommunens landzonetilladelse til denne instans. I teknik- og miljøudvalget har udmeldingen fra amtet imidlertid ikke fået udvalgsmedlemmerne til at vakle. - Nu må vi vente og se, hvad der sker, siger således formanden for udvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), der samtidig påpeger, at de i udvalget har overvejet det grundigt, inden der blev sagt ja til landzonetilladelsen. - Der er selvfølgelig forskellige interesser, der skal tages højde for i en sag som denne, men vi mener, at der er taget hensyn til dem alle ved at give landzonetilladelsen - herunder også HHI's interesser og de naturmæssige interesser, bemærker Bendt Danielsen. Sagen om HHI's gokartbane tog sin begyndelse i efteråret 2004, hvor den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening spurgte kommunen, om HHI egentlig havde fået en tilladelse til at anlægge banen. Den kommunale forvaltning kunne efterfølgende konstateres, at hverken kommunen eller amtet havde sagt god for etableringen, og HHI blev derfor anmodet om at fremsende de nødvendige papirer, så en lovliggørelse af banen kunne finde sted. Undervejs blev sagen også sendt i nabohøring, og mens der her kun var én nabo, der reagerede - med en tilkendegivelse af, at han ikke generes af banen - så begyndte problemerne at vokse sig store i amtet. Herfra blev det således fastslået, at banen skal godkendes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og at sagen skal gennemgå en amtslig miljø-screening, inden der kan udstedes en tilladelse til baneanlægget.