EMNER

Kommunal plan for misbrugs-indsats

Kommunal misbrugspolitik i Thisted Kommune skal være klar hurtigst muligt.

Thisted Kommune skal have en formuleret politik for indsatsen på misbrugsområdet. Den kommunale misbrugspolitik er, når den er formuleret, en parallel til det tilsvarende arbejde med at formulere en kommunal sundhedspolitik. - Misbrugspolitikken skal blandt andet sikre, at vi klart og tydeligt ved, hvilke mål vi arbejder hen imod, og at der er politisk opbakning og administrativ forståelse for arbejdet, siger socialudvalgsformand Ejner Frøkjær (S). Han understreger, at arbejdet med at beskrive den kommunale politik på misbrugsområdet haster. Blandt andet fordi det kan få indflydelse på, hvordan midlerne skal fordeles i forbindelse med den kommunale budgetlægning for 2008. - Når der lægges budget, er det vigtigt, at vi har gjort os klart, hvilke muligheder der er i forhold til den økonomi, der er til rådighed. I sidste ende drejer det sig om, at vi får mest muligt for pengene, siger Ejner Frøkjær. Fagpersoner inddrages Han forventer at lade arbejdet med at beskrive misbrugspolitikken foregå i tæt samarbejde med mennesker og foreninger, der har indsigt i området - og gerne fra forskellige tilgangsvinkler. - Jeg regner med, at vi inddrager brugergrupper i arbejdet. Der foregår allerede et stort frivilligt arbejde omkring mange forskellige sider af misbrugsproblematikken, og det er helt relevant at inddrage de kræfter, siger Ejner Frøkjær. Dorthe Johannessen, leder af værestedet ”Rampen”, der er samlingssted for stofmisbrugere, er en af de fagpersoner, der tænkes inddraget i arbejdet. Hun har allerede mindst et punkt, som hun gerne ser skrevet ind i en misbrugspolitik. - Kommunen har i dag en gruppe unge stofmisbrugere. Nogen af dem er under 18 år, og dem har vi ingen tilbud til i dag. Her er for mig at se et område, som der bør sættes fokus på, siger Dorthe Johannessen. Misbrugspolitikken skal rette sig mod forebyggelse af såvel alkohol- som narkotikamisbrug, og den skal både anvise muligheder for forebyggelse og for at gøre noget i forhold til personer med såvel begyndelse som længerevarende og kroniske misbrugsproblemer. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk