Lokalpolitik

Kommunal reklamesøjle

Frederikshavn siger betinget ja til reklamer

Økonomiudvalget er klar til at lade kommunen blive en reklamesøjle - selvfølgelig inden for nogle snævre rammer

Økonomiudvalget er klar til at lade kommunen blive en reklamesøjle - selvfølgelig inden for nogle snævre rammer

FREDERIKSHAVN:Hvis det står til flertallet i kommunens økonomiudvalg skal man forsøge at skabe supplerende indtægter ved at udnytte mulighederne for finansiering via reklamering. - Men selvfølgelig ikke for enhver pris, understreger borgmester Erik Sørensen. Det er en folketingsbeslutning, der giver kommuner og regioner mulighed for at anvende bygninger og løsøre til reklamering for andre. - Og man kan jo sige, at vi har kendt til fænomenet i rigtig mange år - tag bare bandereklamer på stadion eller vægreklamer i de kommunale haller, siger Erik Sørensen. - Her er det godt nok ikke kommunen, der får glæde af finansieringen, men i stedet klubberne. Men selv om man skal se på mulighederne for at udnytte reklamefinansiering som driftstilskud, så er det vigtigt med nogle faste regler for, hvordan reklamen skal anvendes. Derfor har kommunen haft nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i Frederikshavn Kommune. Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har tilladt reklamer blandt andet på hjemmeplejebiler, og dels ved at sikre, at der kommer ensartede muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation. Arbejdsgruppen lægger op til at tillade reklame for andre - og indstillingen til økonomiudvalgets behandling var da også at Frederikshavn Kommune skal udnytte mulighederne for finansiering via reklamering, idet man dog ikke må anvende reklamering i forhold til uniformer og ej heller som bandereklamer i kommunens elektroniske medier. For at sikre et samlet overblik over Frederikshavn Kommunes reklame- og sponsoraftaler skal Centralforvaltningens Økonomiafdeling underrettes ved indgåelse af aftale om, og det påhviler Centralforvaltningens Økonomiafdeling at føre en samlet fortegnelse over de indgåede aftaler. - Vi synes det er oplagt at gå videre i en drøftelse af mulighederne og derfor sender vi regelsættet ud i en høring, siger borgmester Erik Sørensen. SF'eren Søren Visti Jensen var imod den beslutning. Han ønsker ikke kommunen skal gives mulighed for reklamefinansiering.