Lokalpolitik

Kommunal rundkreds på rådhuset

Borgmestre fra Sæby, Skagen og Frederikshavn snakker fælles fremtid

FREDERIKSHAVN:I formiddag mødes borgmestre og kommunaldirektører fra Sæby, Skagen og Frederikshavn Kommune til den første officielle snak om en eventuel kommunesammenlægning. Stedet er Frederikshavn Rådhus, hvor der også var reserveret plads til Læsø. Øboerne har dog takket nej til invitationen. Læsø satser på at bevare status som selvstændig ø-kommune. Kommunerne har høringsfrist til 7. april, og kort tid efter vil regeringen formentlig fremsætte lovforslag om opgavefordelingen mellem stat, amter og kommuner. Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen (S), forventer, at bolden spilles tilbage til kommunerne, når opgavefordelingen er på plads. Kommunerne får så nogle måneder til at finde sammen ad frivillighedens vej, inden de sidste streger slåes til efteråret. - I det øjeblik, vi kender opgavefordelingen, kan vi få en saglig debat og bedre skubbe følelserne i baggrunden. Holdningen i byrådet her i kommunen er, at kommunerne bør overlades flest mulige opgaver - og at vi måske skal satse endnu større end de fire kommuner fra det gamle NØ-samarbejde (Frederikshavn, Sæby, Skagen og Læsø, red.), siger Erik Sørensen. I Frederikshavn bliver der borgermøde om kommunernes fremtid - i begyndelsen af marts - og kommunen vil også bruge hjemmesiden som debatforum om den fremtidige struktur.