Kommunal tandpleje blev en trio

Flertal vedtog skoletandpleje i Hirtshals, Hjørring og Sindal

Fremtiden skoletandpleje skal have tre klinikker. Det besluttede byrådet efter en lang debat onsdag aften. Beslutning vil give besparelser på driften stigende til godt 2, 5 millioner årligt i 2015. Der skal indrettes en fælles tandreguleringsklinik på Skolevangen i Hjørring og to distriktsklinikker i henholdsvis Sindal og Hirtshals. Den løsning betyder, at klinikkerne på Vrejlev-Hæstrup, Bindslev, Bagterp, Højene, Hirtshals og Tårs skoler lukker. Forslaget betyder desuden opsigelse af den aftale med private tandlæger, som man havde i den tidligere Løkken-Vrå kommune. Den nye distriktsklinik i Hirtshals skal indrettes på Ulvkærskolen, da der ikke skønnes at være plads nok til at udvide den eksisterende klinik på Hirtshals Skole. Det sidste faldt en del politikere for brystet. - Vi bør være konsekvente. Vi har valgt Hirtshals Skole som fortsættende skole i den nye skolestruktur. Der, hvor de mange børn går, bør klinikken også ligge, sagde Jørgen Christensen (V). Morten A. Petersen (DF) stillede spørgsmålstegn ved overhovedet at samle tandklinikkerne. - Én centralisering (skolerne) kommer sjældent alene. Hvorfor gøre det besværligt for børnene at få passet deres tænder. Et almindeligt tandeftersyn bør være tæt på børnene. Jeg tror, at børn kan falde ud af systemet, sagde Morten A. Petersen. Han foretrækker, at de 14-15 millioner kroner til nye klinikker og udvidelser bliver anvendt til en mobil klinikker, der opsøger børnene, hvor de er. Tilhængerne af den nye skoletandplejestruktur hæfter sig ved problemer med at skaffe nok skoletandlæger i fremtiden. Kommunerne konkurrerer om stadig færre tandlæger. Formand for Sundheds- ældre- og handicapudvalget (SÆH) Lilli Damsgaard (S) forklarede, at der kommer et generationsskifte hos skoletandlægerne. Mange går på pension. - Det er derfor vigtigt, at vi gør noget for at forbedre vore chancer for at rekruttere nye skoletandlæger, sagde Lilli Damsgaard. - Det er Sundhedsstyrelsen, der anbefaler, at man laver større enheder med op til 2500 børn. Det bliver nemmere at tiltrække tandlæger og det giver mulighed for længere åbningstider. Hun pegede på, at unge tandlæger efterspørger arbejdspladser med kolleger, som de kan diskutere deres fag med. Det forventes desuden at øge det faglige niveau. Susanne Sander og Birthe Andersen fra Venstre havde gerne set beregninger på, hvad en central tandpleje ville koste. Lokallistens Viggo Bilde gjorde opmærksom på, at Frederikshavns kommune har to klinikker: Én i Frederikshavn og én i Skagen. For forslaget stemte 19 og imod stemte 9: Venstremedlemmerne Birthe Andersen, Svenning Christensen, Jørgen Christensen, Keld Emil. Damsgaard, Morten Bjerg. Jakobsen, Michael Karlborg, Susanne Sander og Gert Storgaard samt Dansk Folkepartis Morten A. Petersen.