Kommunal vagthund

BRØNDERSLEV:Handicaprådet er vagthund i forhold til kommunen. Det mener rådets formand Flemming Vejrum. Men samtidig understreger han, at dialog og samarbejde er vejen frem mod nye resultater. - Vi er en slags vagthunde, men det skal ske på en ordentlig måde - vi skal kunne snakke sammen. Samarbejdet fungerer i en god tone. Vi skal ikke have en krig. Det er min holdning, og den kan nogle gange give lidt tæsk, tilføjer han med henvisning til et bagland, der måske i større udstrækning ønsker at stille skarpere krav. - Men vi sidder i en position, hvor vi ikke kan kræve, men kun håbe at politikerne lytter til os. Og vi bliver taget meget med på råd, mener formanden. Fjumreåret Han betegner første år efter kommunesammenlægningen som et fjumreår, og han forventer der skal gå endnu et halvt år, inden alt er på plads. - Vi må vise tolerance. Det er to kommuner, der skal lægges sammen - det vigtigste er, at dem på rådhuset har velvilje til at få det til at køre. Jeg ved godt, nogle er utålmodige, men det kan for eksempel være svært at vurdere, hvor sagerne hører hjemme. Grænserne er lidt flydende. - Vi har et godt samarbejde med kommunen. Men ad hoc oplevelser har du ikke mange af. Det varer længere før en sag er behandlet - i hvert fald længere end de af os, der har arbejdet på det private arbejdsmarked, er vant til. Ideer og ønsker I handicaprådet har fire byrådsmedlemmer samt fire personer, der repræsenterer forskellige handicaporganisationer sæde. Og Flemming Vejrum erkender, at det kan være vanskeligt at repræsentere samtlige handicap. - Det er meget let at fokusere på sit eget område. Vi kan sagtens tage ønsker og problemstillinger med fra andre, men det er en betingelse, at de fortæller os om dem. Og jeg vil have de aflevere ideer og ønsker på et stykke papir - så der er rene linjer. Danske Handicaporganisationer har tilsluttet 32 foreninger, men i Brønderslev Kommune er der under 15 organisationer på banen - et faktum Flemming Vejrum beklager. Han havde gerne set flere aktive medspillere. Kender kravene Flemming Vejrum fortæller, at handicaprådet bliver hørt, når større projekter skal planlægges - senest byggeriet af Rosengården - og som formand sidder han også i midtbygruppen, der tager sig af Brønderslev midtbys udvikling. - Jeg nægter at tro, at der er ond vilje, når man glemmer at indarbejde handicaphensyn i et projekt. Men det er smart, at vi bliver hørt inden - vi ved, hvad der er behov for. Og bliver de lavet fra begyndelsen, koster det ikke ekstra. Skal vi lave skidtet bagefter, bliver det derimod dyrt. - Når kommunen skal lave en bygning, ved arkitekten hvad der ser pænt ud, men det er måske bare ikke så praktisk, hvis man er handicappet. Vi ved, hvad der fungerer for en handicappet. Ad hoc-oplevelser Flemming Vejrum fremhæver samarbejdet med teknisk forvaltning som forbilledligt. Mangler der en opkørsel til en kørestolsbruger ved et fortov, ringer han til driftsleder Finn Bjerning, og opgaven bliver løst i løbet af kort tid. - De er virkelig dygtige - der får man faktisk ad hoc oplevelserne. Lige nu arbejder rådet for, at der kan komme lysregulering med lydfyr ved krydset i Østergade-Jyllandsgade.