EMNER

Kommunale computere lukker i 11 døgn

Mellem jul og nytår må kommunalt ansatte bruge papir og blyant, mens der gøres klar til ny struktur

Foto : Peter Langkilde
Hans-Ole Møller-Madsen, underdirektør KMD

Foto : Peter Langkilde Hans-Ole Møller-Madsen, underdirektør KMD

NORDJYLLAND:Landets kommuner bliver fra 22. december og næsten 11 døgn frem afskåret fra at bruge deres computere. KMD lukker forbindelsen til alle firmaets it-systemer ned, mens udstyret stilles om til den nye kommunale struktur, der træder i kraft til nytår. Alle kommuner modtager i dag pr. brev nærmere information fra KMD om lukningen. Mens Danmarkshistoriens største it-projekt kulminerer, må sagsbehandlerne de tre hverdage mellem jul og nytår tage papir og blyant i brug - og i nogle tilfælde vil borgerne opleve, at akutte henvendelser ikke kan ekspederes her og nu. - Jeg tror nu ikke, at borgerne vil mærke ret meget til det, siger underdirektør Hans-Ole Møller-Madsen, der hos KMD styrer slagets gang. Edb-kørslen af løn, bistandshjælp, pension osv., som ansatte og borgere skal modtage i slutningen af december, sker tidligere på måneden, så Hans-Ole Møller-Madsen forventer ikke problemer på dette felt. I Nordjyllands største kommune, Aalborg, er man imidlertid allerede i gang med at strikke et nødberedskab sammen. - Vi kan ikke afvise, at nogle udbetalinger vil ske en dag senere end ellers planlagt på grund af it-lukningen. Derfor vil vi formentlig sørge for at have en ekstra beholdning af kontanter, så vi om nødvendigt kan udbetale et a conto-beløb i dagene mellem jul og nytår, siger kommunaldirektør Jens Kristian Munk. Både KMD og kommunerne har forberedt sig på strukturreformen i flere år. Efter at systemerne er blevet harmoniseret, arbejder kommunerne lige nu på højtryk med at indtaste alt materiale i de nye systemer. Det drejer sig om kontoplaner, lønsystemer og meget andet. Indtastningen skal være færdig senest 1. december. Herefter gennemføres i de første uger i december en landsdækkende generalprøve, som giver både KMD og den enkelte kommune mulighed for at fange fejl. 500 KMD-ansatte er gennem jul og nytår - bortset fra juleaften! - på stand by-vagt. De skal kunne kontaktes døgnet rundt på telefon, kunne koble sig på internettet inden for fem minutter og være i stand til at møde på nærmeste KMD-central inden for en time. I hver af landets 65 fusionskommuner skal et halvt hundrede nøglepersoner møde på arbejde 1. nytårsdag kl. 15 for at tjekke, at alt fungerer, fremgår det af brevet til kommunerne.