Lokalpolitik

Kommunale grunde er en mangelvare

Borgmester satser på private projekter i fremtiden

AABYBRO:Interessen for at bygge nye boliger er stor i Aabybro Kommune, og det mærkes særligt i Aabybro og Nørhalne. Der er ikke flere ledige byggegrunde i Nørhalne, og i Aabybro by er der bare to og i Birkelse en enkelt ledig kommunal grund. Alligevel er kommunen ikke på vej med nye projekter, men afventer det private initiativ. - Det er ikke en kommunal opgave at sikre, der er grunde, når vi ved, at der er to store private projekter på vej iAabybro by. Vi forventer, at de bliver udbudt til salg fra foråret, fortæller borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Der er tale om et projekt i området bag Aaby Kirke og et projekt i området mellem AabybroFriskole og Knøsgaardsvej. Særligt Aabybro by har oplevet masser af nybyggere i de senere år. I foråret blev 25 kommunale byggegrunde i Thomasmindeparken sat til salg. Nu er bare én af de 25 grunde til salg.Der er solgt 17, og syv andre er reserveret. Desuden er der fra de tidligere udstykninger i Thomasmindeparken også en grund ledig og fem, der er reserveret. I Nørhalne er der ingen ledige kommunale grunde, og de private projekter indskrænker sig til Real Ejendommes opførelse af dobbelthuse ved Bøgevej. Men kommunen er ved at se på hvordan den kan udbyde jord til salg til opførelse af 38 grunde som et privat projekt ved Gustav Zimmersvej.Det kræver også dispensation for projektets størrelse fra amtet. I Biersted er der to ledige parcelhusgrunde og en ledig jordbrugsparcel. Birkelse kan tilbyde en enkelt ledig grund, og på Gjøl er der to ledige grunde på Grebjerg.