EMNER

Kommunale grusveje bliver til asfaltveje

BROVST:Efter en rundtur på de kommunale veje har teknisk udvalg besluttet hvilke grusveje, der skal betænkes med et lag genbrugs- asfalt. Der var oprindelig en mio. kr. til asfalt og trafiksikkerhed, men de 330.000 kr. går til rundkørslen på Tranum Engevej. Tilbage er der så 670.000 kr. Men dertil kommer 148.000 kr., som egentlig skulle bruges i forbindelse med byfornyelsen. Men de 148.000 kr. skal i stedet hentes via den helhedsorienterede byfornyelse. Der er altså 818.000 kr. til asfalt. De bliver brugt til: Grønbækvej, første del af Ålested, Under Skoven, Vilsbækminde, Vilsbæk Engvej, Koldmose Kirkevej, helt op til Rødhuvej, Petrinesvej samt en del af Fosdalvej. Der er kommet beboerønsker om asfalt på en række andre grusveje, men ønskerne blev ikke opfyldt. Det drejer sig om: Sønderkær, Bækken, Janum Mølle og Alsbjergvej. Nyvejs forlængelse til Terndrupvej kommer først på budgettet for 2006, og hastighedsdæmpende foranstaltninger ved BrovstHallen bliver ikke til noget nu. Der bliver ikke brugt penge på renovering af betonveje. Af fortovsarbejder bliver der kun tale om Egevej, som får nyt fortov i begge sider. Her er der afsat 500.000 kr.