Lokalpolitik

Kommunale kontrakter i hus

De første 25 institutioner har skrevet under på betingelser for kontraktstyring

DRONNINGLUND:Onsdag morgen mødte den første kommunale leder op på borgmester Mikal Klitgaards (V) kontor for at sætte sin signatur på en kontrakt, der lægger såvel ansvar som kompetence ud i hendes institution. Det, der med et fint ord kaldes kontraktstyring. Det var Rita Nielsen, som er leder af Området for Voksne med varige fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser i Dronninglund Kommune, der skrev under som den første. - Min største opgave bliver at kunne sige til og fra og at vide, hvor jeg skal bede om hjælp, siger Rita Nielsen. Hendes baggrund er en pædagoguddannelse. Som leder under den nye ordning, hvor hver institution er en selvstyrende virksomhed, ligger mange af hendes opgaver helt andre steder. Hun skal selv styre økonomien, og administrative opgaver fylder mere og mere. En af ideerne bag den nye ordning er nemlig, at institutionen får råderet over et rammebeløb og derefter selv kan flytte rundt på pengene eller spare op. Men hun er ikke alene, hvis hun har brug for hjælp. - Hun kan trække på ekspertbistand på rådhuset. Hun har ansvaret, og vi har folk til at hjælpe med arbejdet, siger kommunaldirektør Ove Thomsen. Og Rita Nielsen føler, at hvor kommunen fra før havde en kontrolfunktion er de nu gået over til at fungere som konsulenthjælp. For ordningen er allerede afprøvet i praksis i et stykke tid, inden kontraktens underskrivelse. - Vi har kørt lidt efter det i år, og vi har ingen problemer med vores budgetter, siger Mikael Klitgaard. Han betegner ordningen som en aflastning for byrådet og kommunaldiretøren, men først og fremmest en fordel for brugerne, der aldrig behøver at have kontakt gennem rådhuset, men kan gå direkte til institutionslederen. Ideen er at lave så flad en struktur som muligt. - Rita er leder, og hun har kun én at gå til, nemlig direktionen, siger Ove Thomsen. Der bruges i kommunen mange ressourcer på at dygtiggøre de kommunale ledere, hvis opgaver ændrer sig i og med, at det bliver kontraktligt forpligtede til selv at overtage det økonomiske og administrative ansvar. Borgmesteren lægger ikke skjul på, at der ligger ressourcebesparelser i kontraktstyringen, men han mener primært, at opgaverne flyttes fra rådhuset og ud i de enkelte institutioner. - Vi flytter personale fra et højere niveau til direkte borgerbetjening, siger han. Der er sendt kontrakter ud til 28 kommunale virksomheder til underskrivelse, og snart følger flere efter. De skal ikke alle ind til borgmesteren for at sætte deres navn på papiret. Det var kun en markering af startenpå projektet. 49 kommer der til at stå på den endelige liste. Hermed er Dronninglund Kommune meget langt fremme i skoene med hensyn til at lægge kompetence ud. - Vi har ikke opfundet det her, men vi er den kommune, der er længst fremme af de 27 nordjyske, siger Ove Thomsen. Blandt de institutioner, der endnu mangler at tegne kontrakt, er tandplejen, skolesundhedstjenesten, Vej og Park, samt skole- og ældreområdet , men forhandlingerne er i alle tilfælde langt fremme.