Lokalpolitik

Kommunale Leader+ penge er øremærket

LØKKEN-VRÅ:Landsbyrådet har opfordrer Løkken-Vrå Kommune til en langtidsplanlægning af den kommunale økonomi, så der bliver plads til at realisere de lokale Leader+-projekter i kommunen. En forudsætning for at få EU-støttekronerne er nemlig, at der til de enkelte projekter skal ske en national firnansiering, og her spiller Løkken-Vrå Kommune en vigtig - og i visse tilfælde afgørende - rolle. - For at sikre den lokale medfinansiering aftalte alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, at pengene skal tages af den pulje, vi har til anlæg, når vi får solgt boldbanerne i Løkken, siger borgmester Knud Rødbro. Grundsalget vil give kommunen tre mio. kroner. - Vi vil tage Leader+ pengene af de tre mio. kroner, så vi har råd til at give lokal medfinansiering til projekterne. Og det gælder selvfølgelig både projekter fra Landsbyrådet og for projekter i Løkken og Vrå. Hvornår grunden i Løkken kan afhændes har længe været uvist, idet området skulle undersøges for forurening. Men nu er lysner det. - Vi har fra amtet fået besked om, at vi skal tage fem prøver på området, hvor der var mistanke om forurening. Det er sket, og de viser intet. Resulataterne er sendt til amtet, og vi venter på at få en tilbagemelding. Vi har skrevet til amtet, at hører vi ikke inden 1. oktober, forventer vi arealet er i orden. - Vi har haft kontakt til Kuben i Aaborg, som har købt arealet under forudsætning, at det ikke var forurent. Og de er klar til at overtage arealet.