Kommunale ledere er ufleksible og gror fast

Lederne bliver i samme job indtil pensionsalderen - kommunaldirektørerne er uenige

KØBENHAVN:Er man først blevet ansat som leder for den kommunale børnehave, plejehjemmet Skovly eller Østre Skole, forlader man helst ikke hverken job, institution eller kommune. Og ofte kommer man fra et job i selvsamme institution eller kommune. Det konkluderer en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Formanden for Ledernes Hovedorganisation, Svend Askjær, er overrasket og bekymret over konklusionerne. - Det betyder, at kommunerne har en mindre fleksibel arbejdsstyrke, som kender for lidt til, hvad der foregår uden for den enkelte institution og kommune, siger han. Ramt af indavl Undersøgelsen er baseret på svar fra et repræsentativt udsnit af landets ledere af kommunale skoler, daginstitutioner og ældrepleje. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at hver tredje leder i daginstitutionerne kommer fra et job som medarbejder i samme institution. Halvdelen af lederne på skoler og plejehjem har aldrig haft job i en anden kommune. Og kun hver tredje kan forestille sig at fortsætte karrieren i en anden type stilling. Det får Svend Askjær til at beskylde de kommunale ledere for at være ramt af indavl, og han efterlyser fokus på ledernes fastfrysning for at imødekomme kommunalreformen. - Vi skal skabe en ny holdning ude i kommunerne. Man skal - ligesom i det private - lægge vægt på leder- og karriereudvikling, hvor man får erfaringer andre steder fra. Det skal være naturligt med tværgående arbejde, så man får andre erfaringer og andre kompetencer ind i lederstillingerne, siger Askjær, som mener, at den enkelte leder i dag har et alt for snævert erfaringsgrundlag og dermed får svært ved at finde nyt job. Fortryder medvirken Kommunaldirektørforeningens formand, Allan Vendelbo, er slet ikke enig i de konklusioner, som Ledernes Hovedorganisation drager ud fra undersøgelsen. - Jeg er lodret uenig i nogle af konklusionerne. Det er ikke udtryk for indavl, det er udtryk for trivsel. Jeg tolker undersøgelsen som et udtryk for, at det er lykkedes kommunerne at skabe attraktive arbejdspladser, hvor lederne føler, at de kan udvikle sig, siger Allan Vendelbo, som afviser, at der skulle være noget problem med de kommunale lederes indstilling. Kommunaldirektørerne har selv været en aktiv del af projektet, men fortryder, at de overhovedet gik ind i undersøgelsen. - Materialet som forskerne konkluderer på, er ikke holdbart i forhold til de vidtrækkende konklusioner, de drager, derfor fortryder vi, at vi har været med, siger Allan Vendelbo. Angst for beslutninger Undersøgelsen er lavet af professor ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen. Han efterlyser friske lederøjne i kommunerne og mener, at undersøgelsen tegner et billede af et stivnet karrieremønster. - Det kan være sin sag at være leder over for tidligere kolleger i et system, man selv er vokset op i. Sådan en leder vil let ryste på hånden, når der skal træffes nødvendige beslutninger, der kan gøre ondt. For eksempel en påtale eller en afskedigelse, siger Klaudi Klausen, der mener, at flere ledere udefra ville sætte et mere fordomsfrit fokus på den kommunale organisation og medarbejderne. Formand for Danmarks Skolelederforening Erik Lorenzen giver begge parter medhold. - Begge synspunkter kan være rigtige, for der er altså nogle, der gror fast, mens andre forstår at skabe en kultur, hvor alting vokser, siger Erik Lorensen til Ritzau. Flere bliver kortere tid Han vurderer, at den generelle udvikling for skoleledernes vedkommende går i retning af, at de ikke bliver så længe i deres job, som f.eks. for 30 år siden, hvor en stilling som skoleleder var en livsstilling, medmindre man gjorde sig umulig. - Jobbet som skoleleder er i dag så belastende, at vi ser flere og flere der efter en kort periode går tilbage til et almindeligt lærerjob eller konsulentstilling. Eller de finder arbejde i det private erhvervsliv, siger Erik Lorenzen. Han tror ikke på undersøgelsens resultat om, at de kommunale ledere helst ikke bevæger sig ud over kommunegrænsen. - I dag er det langt mere almindeligt, at folk ikke bor i den kommune, hvor de arbejder. Og det vil sige, at man som kommunal leder har input fra to kommuner, siger Erik Lorenzen. Han peger også på, at man i mange kommuner har lavet lederkurser som omfatter lederne fra alle sektorer. - Det betyder, at vi får inspiration fra mange sektorer, så man kan se tingene i et bredt perspektiv - og samarbejde på tværs, når der opstår pædagogiske problemer, siger Erik Lorenzen. /ritzau/