Lokalpolitik

Kommunale lønninger stiger

Budgettet er sprængt

BRØNDERSLEV:Kommunens lønudgifter stiger i år 2,1 mio. kr. i forhold til de tal, der var kendt, da der blev lagt budget. Brønderslev Byråd har givet en tillægsbevilling. Årsagen til stigningen i udgifterne er, at reguleringsordningen er øget med 0,67 procent. Reguleringsordningen sikrer, at ansatte på det offentlige arbejdsmarked har en lønudvikling, som følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Ligeledes er givet en tillægsbevilling på 1.508.000 kr. som følge af, at udgifterne til arbejdsskadeforsikring er steget. - Der er budgetteret med 580.000 kr., men udgifterne bliver altså næsten fire gange så store, fortæller borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Det bliver også dyrere at ansætte en kommunaldirektør. En ny direktør ventes åremålsansæt. Det medfører en forhøjet lønudgift på 350.000 kr. Men kommunen har også konstateret besparelser. Der er på budget 2004 kalkuleret med 2,7 mio. kr. til pasning af flygtningebørn. Siden budgetlægningen er en række forudsætninger ændret. Blandt andet er antallet af flygtningebørn med pasningsbehov mindre end forudsat, ligesom integrationen af flygtningebørn med pasningsbehov er mindre.Der har endvidere været foretaget en stram styring af, hvilke børnehaver, flygtningebørnene skal gå i. Det har betydet, at der har kunnet oprettes en sproggruppe med hvert sit sprog i tre børnehaver, hvorved det ekstra ressourceforbrug til to-sprogede medarbejdere har kunnet reduceres.