Socialforhold

Kommunale medarbejdere får bedre plads

Ny organisation og arbejdsmiljø årsag til flytning til AF-bygningen

En del af byg­nin­gen på Kniv­holt­vej, der går un­der nav­net AF-byg­nin­gen, skal nu huse med­ar­bej­de­re fra so­ci­al­af­de­lin­gen og æld­re­af­de­lin­gen. ar­kiv­fo­to: Peter bro­en

En del af byg­nin­gen på Kniv­holt­vej, der går un­der nav­net AF-byg­nin­gen, skal nu huse med­ar­bej­de­re fra so­ci­al­af­de­lin­gen og æld­re­af­de­lin­gen. ar­kiv­fo­to: Peter bro­en

FREDERIKSHAVN:Så skal de kommunale flyttekasser findes frem igen. På mandag indledes en større rokade af kommunale medarbejdere i Frederikshavn by. Flytningen af medarbejdere skyldes to ting. Det er dels dårligt arbejdsmiljø for en gruppe af medarbejdere og dels en ændring af organisationen i socialforvaltningen og arbejdsmarkedsforvaltningen. Ny afdeling Allerede 1. maj indførte kommunen en ny organisation med oprettelse af en socialafdeling. Ydelsesafdelingen blev udskilt fra arbejdsmarkedsforvaltning og blev en del af den nye socialafdeling. Jørgen Træholt, der er chef i denne afdeling, fortæller om flytningerne. - Udbetaling af kontanthjælp og dagpenge foregår i dag fra Parallelvej/Hangaardsvej (Jobcenter). Medarbejderne herfra flytter til den tidligere AF-bygning på Knivholtvej. Fra Kattegatsiloen følger også de medarbejdere, der administrer for eksempel ledsagerordning, med ud på Knivholtvej. Den nye socialafdeling sagsbehandler også på misbrugsområdet og på ydelser til voksne handicappede, for eksempel diabetikere. Ældrechef Hanne Bjørnlund og hendes stab af administrative medarbejdere flytter også fra siloen til AF-bygningen på Knivholtvej 2B. Desuden sker der rokeringer i selve siloen. Bestiller- og Myndighedskontoret flytter fra adressen Silovej 8, 1A, hvor der har været arbejdsmiljøproblemer, til adressen Silovej 8, 1. sal. Sundhedsafdelingen Den kommunale rokade omfatter også en lille del af sundhedsafdelingen. De forebyggende medarbejdere i Frederikshavn flytter fra siloen og Sund By fra biblioteket på Parallelvej. Fremover er adressen Phønix på Nytorv 1. - Med flytningerne håber vi at skabe et bedre arbejdsmiljø både for de, der skal flytte og for, der bliver tilbage. Både i siloen og på Parallelvej har pladsen været alt for trang, forklarer chef for socialafdelingen Jørgen Træholt. Der er altså ikke tale om, at kommunen totalt rømmer nogle lejemål. Der bliver bare bedre plads og bedre arbejdsvilkår for alle. Jørgen Træholt skønner, at flytningen omfatter i alt 60-70 medarbejdere og vil vare en uges tid. Nogle afdelinger holder lukket et par dage, mens for eksempel Sund By i Frederikshavn er lukket hele næste uge. De fleste kommunale afdelinger kan dog nås per telefon i flytteperioden.