Kommunale penge til frivilligt arbejde

HIRTSHALS:Socialudvalget har netop behandlet samtlige de ansøgninger, der har ligger på bordet i håbet om at komme i betragtning til penge fra fra kommunen efter den såkaldte paragraf 115 i serviceloven. Det er frivillige sociale foreninger og organisationer, der har kunnet komme i betragtning, men langt fra alle fik tildelt den sum penge, de havde ønsket - enkelte fik sågar ikke en eneste krone, efter socialudvalget forleden havde sagen på dagsordenen. Følgende fik bevilliget tilskud: Brugerrådet Mariebo, Mariebos Venner, Brugerrådet Smedegården, Lørdags Cafeen, Ældresagen Hirtshals, Bindslev Senior Træsløjd, Landsforeningen for Bedre Hørelse, Den Tværkulturelle Venskabsforening, Lørdagsklubben for børn i Tuen og omegn, Hirtshals Husmoderforening, Foreningen af Danske Døvblinde, Brugerrådet ved Smedegården, Bindslev, Senior Motion og Samvær, Besøgstjenesten, Børneklubben Arken, Hirtshals Pensionistforening, Besøgstjenesten i Bindslev, Nordjysk Humanitærhjælp, Tversted, Uggerby og Sørig pensionistforening, Septembergruppen, FDF Hirtshals Kreds, Centerkirkens Børne- og Ungdomsforening, Klub X, Foreningen for Social Retfærdighed, Efterløns- og Pensionist Klubben, Frivilligt aflasterkorps til Demente, Hirtshals Kirkes børneklub, Åben Café - Fristedet, OK Klubben, Ældremobiliseringen Ældre hjælper Ældre, Ældremobiliseringen Ældre hjælper Ældre i Tversted-Bindslev, Søndagsklubben Søttecentret Bøjen, Brugerrådet Hirtshals og Brugerrådenes Festudvalg.