Kommunale priser

Kommunen er ved at være klar med sin priser inden for ældreforsorg. Nu er det op til de private at se, om de kan konkurrere

SEJLFLOD:Om nogle måneder indføres der frit leverandørvalg på ældreområdet i Sejlflod Kommune, og kommunens socialudvalg har taget stilling til, hvad tingene skal koste, når leverendøren er kommunen. Det er de priser, som eventuelle private udbydere skal konkurrere mod. Hvis vi tager maden først, så vil fuldkosten fremover blive prissat til kr. 51,86 inklusive udbringning. En selvhenter koster 40,99. Man kan også få en speciel diætkost, og den er dyrere. Her er prisen kr. 56,12 leveret direkte på bopælen, mens prisen er kr. 45,25 uden udbringning. Men der er jo også almindelige serviceforpligtelser i en kommune, og de er også blevet prissat. Der er afregning per time efter nogle satser, er er baseret på kommunens regnskab for 2001. Praktisk bistand koster 262 kroner i timen. Pleje i dagtimer på hverdage koster ligeledes 262 kroner i timen. Pleje på ubekvemme tidspunkter (aften, nat, weekend) koster 328 kroner i timen. Kommunen skal én gang årligt beregne sine priser, men der kan ske ændringer i de tilfælde, hvor serviceniveauet forandres, eller hvis der foretages effektiviseringer. Private kan også levere disse ydelser til kommunens ældre, men private leverandører skal godkendes først. Interesserede leverandører skal søge godkendelse hos kommunen, som en gang i kvartalet godkender nye ansøgere. Herfra lægges de i en database. Inden for plejeområdet gælder det, at kommunen kan beslutte, om ydelsen kan leveres hele døgnet eller kun i dagtimerne. Inden for madordningen er kommunen anderledes fleksibel over for eventuelle udbydere. Her kan man som leverandør frit vælge, om man vil levere på adressen eller kun producere mad til afhentning. Det er også frivilligt for leverandørerne, om de vil producere diætmad, og endelig er der ingen krav til at der skal anvendes en bestemt produktionsform. De private udbydere kan afgive bud i fire kategorier: Madservice. Personlig pleje, tilsyn og vedligeholdelse af færdigheder. Rengøring og tøjvask. Indkøb. Efter godkendelsen i et enigt socialudvalg sendes sagen nu videre til økonomiudvalget, inden den godkendes i kommunalbestyrelsen.