Kommunale takster stiger

Næste år stiger taksten for at komme af med spildevandet fra 28 til 31,25 kroner, fremgår det af det kommunale takstblad, som byrådet netop har fået forelagt.

Til gengæld bliver ordningen med storskrald billigere, idet prisen falder fra 129 kroner til 120 kroner. Papirindsamlingen bliver tre kroner dyrere og udgiften til genbrugspladsen stiger syv kroner. Skolefritidsordningen stiger 30 kroner til 1500 kroner, stigningen er kun 25 kroner for eftermiddagsplads.