Lokalpolitik

Kommunale topchefer ønsker ny storkommune i Himmerland

Skattechefer i Aars, Farsø, Nørager og Aalestrup anbefaler politikere en storkommune med 35.000 indbyggere

VESTHIMMERLAND:Står det til økonomi- og skattecheferne i Farsø, Aars, Nørager og Aalestrup, fusionerer de fire vesthimmerlandske kommuner i løbet af få år til en storkommune med tilsammen 35.000 indbyggere. Og om muligt også med deltagelse af Løgstør Kommunes 11.000 indbyggere. Dermed ligger de sig tæt op ad meldingerne fra foreløbig to af de fire Vesthimmerlands-borgmestre. Både Farsø-borgmester H. O. A. Kjeldsen (V) og Aars-borgmester Knud Kristensen (K) taler for en kommune-sammenlægning. Den kontroversielle melding skriver skattecheferne i et brev til borgmestre og kommunaldirektører i de fire kommuner, som en udløber af drøftelserne om at samle skatteligningen i kommunerne i et fælles ligningscenter. - Den mest optimale løsning vil være, at de fire kommuner indgår i en kommune-sammenlægning, hvor Løgstør Kommune alternativt kan være med. Vi vil eventuelt komme Strukturkommissionen i forkøbet for en anden inddeling, og vi vil få en hel kommune i Vesthimmerland, argumenter de fire økonomi- og skattechefer i brevet til borgmestrene. Løser problemer En kommune-sammenlægning vil ifølge de fire økonomi- og skattechefer samtidig løse en række af de problemer, som ellers vil opstå, hvis kommunerne vælger i stedet at køre et fælleskommunalt skattesamarbejde. Et fælles ligningscenter - som de fire skattechefer foretrækker - kan nemlig samles på et af de eksisterende rådhuse, mens det vil blive nødvendigt at investere i kontorlokaler andre steder, hvis et samarbejde om ligningen skal foregå på tværs af de kendte kommunegrænser. Samtidig mener de, at et fælles ligningscenter vil "sikre et højt skattefagligt niveau", gøre det lettere at "fastholde/rekruttere nye medarbejdere", sikre "specialviden" med et fælles skatteankenævn og sekretariat, lige som skattecheferne antager, at chancerne for at kommunerne kan overtage hele selskabsligningen, vil blive forøget. Desuden peger skattecheferne på, at der "på sigt kunne opnåes rationale" ved et fælles ligningscenter. Ingen penge i fusion Farsøs finans- og skattechef, Peder Eg Pedersen, advarer dog politikerne mod at tro, at der er store penge at spare ved at gennemføre en kommune-fusion. - Efter min mening skal man kun gennemføre en kommunesammenlægning, hvis man synes, at kommunerne er for små til at løfte opgaverne i dag - ikke fordi man vil spare penge. For jeg tror i bund og grund ikke på, at der er de store penge at spare ved det. Man skal mange år ud i fremtiden, før man vil kunne se, at der har været rationaliseringer ved at lægge kommuner sammen, så små er beløbene efter min mening, siger Peder Eg Pedersen. - Se bare på, hvad der sker på Bornholm. De er ved at finde ud af, at deres problemer er de samme, selv om de har nedlangt amtet og lagt de fem kommuner sammen til en region.