Lokalpolitik

Kommunalpolitik ved en skillevej

HAUBRO:Udsigten til en storkommunal fusion efter næste valg har givet det klassiske midtvejsmøde med de folkevalgte byrådsmedlemmer på Haubro-Søttrup Friskole en helt ny dimension. - For os er det selvfølgelig blevet meget interessant og magtpåliggende at få et bud fra politikerne på, hvordan landsbyerne vil være stillet efter en kommunesammenlægning, påpeger Charlotte Hilligsøe. Hun sidder i bestyrelsen for Haubro Beboerforening, der har tradition for at holde et status- og debatmøde med byrådspolitikerne midtvejs i en valgperiode. Midtvejsmødet på torsdag bliver ikke mindst på grund af kommunalreformen andet og mere end en statusrapport mellem to valg. Realistisk set vil en del af de politikere, der dukker op på mødet næppe være at finde i det næste byråd, og ligeså relistisk set vil Haubro være blevet en af mange landsbyer i en storkommune. - Vi er meget opmærksomme på, at det er vigtigt, at landsbyerne ikke bliver glemt i en storkommune, hvor vi ikke længere bare er satelitbyer til Aars, men også til Aalborg, siger Charlotte Hilligsøe. Hun påpeger, at problematikken ikke kun gælder for Haubro, men er universel for landsbyerne i hele fusionskommunen. Derfor er de 19 iniviterede folkevalgte politikere blevet bedt om at tænke nøje over en række spørgsmål, som de allerede har fået tilsendt. Mødet er som altid åbent for alle.