Hospitaler

Kommunalreform er en udfordring

Ny økonomidirektør har erfaringer med sammenlægninger

HJØRRING:Kommunens nyudnævnte økonomidirektør, Karl Henrik Laursen (39), bringer en række både nyttige og usædvanlige ting med i sin livsbagage, når han tiltræder 1. november. Hans erfaringer med at få to forskellige kulturer til at arbejde sammen kender han fra sin nuværende stilling som administrationschef på Sygehus Vendsyssel, der tæller sygehusene i Hjørring-Brønderslev og Frederikshavn. Erfaringerne fra de seneste års samarbejde om sygehusfusion får han god nytte af, når Hjørring Kommune går sammen med Hirtshals og Sindal Kommuner i 2007. At Hjørring Kommune står over for en kommunesammenlægning var noget af det, der gjorde stillingen som økonomidirektør interessant for Karl Henrik Laursen. Men hans ungdoms- og studietids erfaringer fra rejser i Afrika og Sydamerika drager han også megen nytte af. Mere om det senere. Karl Henrik Laursen er oprindelig skibbonit. Hans forældre var frugtgrosserere i Skive, hvor han blev født og voksede op. Efter gymnasiet trak den store verdens fristelser. Turen gik til Afrika og senere - i universitetstiden i Aalborg - til Sydamerika. Det blev basisuddannelsen på samfundsfag på Aalborg Universitet, der blev første skridt på vejen til de økonomiske teorier, som for Karl Henrik Laursen endte med speciale i intenational økonomi. I specialeskrivningsperioden tilbragte han seks måneder i Zimbabwe på et økonomisk tidskrift udgivet af den afrikanske pendant til EU. - Jeg skrev lidt til bladet, men det var en speciel form for journalistik. Ikke så fri. Man skulle passe meget på, hvad man skrev af politiske grunde., siger Karl Henrik Laursen med et smil. Efter universitet - han blev cand. oceon i 1993 - fik han jøb på Nordjyllands Amt og senere på Aalborg Sygehus, før han blev kontorchef på Hjørring brønderslev Sygehus i 1998. Efter sygeshussammenlægningen i oktober 2002, avancerede han til administrationschef. - Det er ikke nemt at få forskellige kulturer til at smelte sammen. Store og små ting spiller ind. I den slags situationer skal man væe meget opmærksom på medarbejdernes stressniveau, og det gør bestemt ikke noget, at man ssnakker forandringsprocessen igennem meget tidligt i forløbet, siger Karl Henrik Laursen. Hans erfaringer fra Afrika og Sydamerika kan han faktisk også bruge i den forbindelse. - Når man er alene ude i den store verden, lærer man, at det er en god ide at stikke "fingeren i jorden". Man lærer noget om rummelighed og respekt for andre mennesker. At ting kan gøres på flere måder, siger Karl Henrik Laursen. Privat bor han sammen med sin kæreste fra gymnasietiden, Dorte Hammerhøj, der er lektor på Aalborg Universitet med speciale i akustik. De har børnene Jeppe (7), der lige er begyndt i skole og datteren Agnete (4). I fritiden har Karl Henrik Laursen efter eget udsagn ingen passionerede hobbyer, men han dyrker lidt cykling, fodbold og badminton samt lidt jagt og fiskeri på en kammerats gård på Salling.