Kommunalreformen er kørt af sporet

Regeringen har med nedsættelse af Strukturkommissionen i oktober 2002 sat gang i en fremtidsplan for omstrukturering af offentlige opgaver.

Lokalpolitik 1. december 2004 21:09
Hvad er der sket? Jo, den betænkning, som Strukturkommissionen har arbejdet sig frem til - med hjælp af både eksperter og økonomer - har været fuldstændigt spildt arbejde, idet der ikke bliver arbejdet ud fra det nedskrevne. For eksempel står der at læse: "Kommissionen har i sit arbejde ikke fundet belæg for, at de største kommuner med fordel kan gøres større gennem sammenlægning. Tværtimod er der indikationer på stordriftsulemper i kommuner med mere end 50.000 indbyggere". Ser man på Nordjylland og især Himmerland, må Indenrigsministeren sige stop for en udvidelse af Aalborg Kommune med Hals, Sejlflod og Nibe, hvor indbyggerantallet går fra godt 160.000 til næsten 200.000 indbyggere. Hvorfor bliver Strukturkommissionens råd ikke overholdt? Det er fuldstændig tåbeligt, at en magistrat-kommune skal op på denne størrelse, når der i det øvrige Himmerland kan være behov for tilfredsstillende faglig og økonomisk bæredygtighed ved f.eks. at lade to kommuner dele Himmerland. Der vil blive ca. 60.000-65.000 indbyggere i hver kommune. Det vil være både et godt medspil såvel som modspil til Aalborg Kommune. Men Nibes Venstre-borgmester Jens Østergaard Madsen vil på ingen måde lade demokratiet råde ved at lade Nibes indbyggere få chancen for en kommunal afstemning om, hvordan det fremtidige tilhørsforhold skal være for ca. 8500 indbyggere. Han fastholder diktatorisk, at 15 af byrådets 17 medlemmer skal bestemme. Det er imod både Nibes borgere og kommissionen holdning, da de skriver, at der skal være effektivitet og bæredygtighed, demokratisk kontrol, borgerinddragelse og dialog mellem borgere og politikere. Det vil være helt uforståeligt, hvis Venstres indenrigsminister vil se stort på det lokale nærdemokrati, som vil forsvinde, hvis de tre kommuner Hals, Sejlflod og Nibe bliver lagt under Aalborg Kommune. Samtidig får de tre kommuner ingen lokal indflydelse i et så stort byråd. Kommunalreformen er kørt fuldstændig af sporet. For når kommunerne skal være så megastore, var det bedre at bevare amterne og nedlægge kommunerne. Så vil den strid mellem lokalbefolkningen kunne været undgået.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...