Kommunalt ansatte får flere sygedage

Især på småbørnsområdet er der flere og flere langtidssygemeldinger. Nu vil kommunen finde ud af hvorfor

Børnepasning 24. december 2004 05:00

AALBORG: Måske skyldes det tilfældet, dårligt arbejdsmiljø eller influenza-epidemier, men i hvert fald rammes Aalborg Kommune for tredje år i træk af flere og flere langtidssygemeldinger. Det gik den forkerte vej i både 2002, 2003 og selvom tallene for 2004 endnu ikke er gjort op, så er kontorchef på byens socialforvaltning, Birgitte Welling, sikker på, at de også vil vise en stigning. Og det er dyrt for kommunen - og i sidste ende for skatteborgerne. I en del tilfælde skal der bruges ekstra penge på vikarer, mens det i andre tilfælde betyder, at det raske personale får ekstra travlt, og måske ikke helt kan levere den service, som borgerne har været vant til eller betaler for. Søger årsager - Det er klart, at vi har en interesse i, at vores medarbejdere er på arbejde, så i januar vil vi gå i gang med at lave en analyse, der forhåbentlig kan vise, om der er noget entydigt svar på stigningen. Vi vil forsøge, at komme tættere på og se, om der er årsager, vi som ledelse kan gøre noget ved, siger Birgitte Welling, der er kontorchef i Social- og sundhedsforvaltningen, der er en af Aalborgs allerstørste arbejdspladser - sammenlagt arbejder der omkring 4000 mennesker rundt omkring i de forskellige institutioner, der er hører under forvaltningen. I kommunalt regi defineres langvarige sygemedlinger som mere end 11 - ikke nødvendigvis sammenhængende - dage. Efter 14 dage får kommunen - og alle andre arbejdsgivere - lidt af lønudbetalingen tilbage. Nemlig i form af sygedagepengene, men de dækker langt fra lønudgiften - hverken til den syge medarbejder eller til vikaren. Så selv om det eksakte beløb er ukendt, er det helt sikkert rigtig mange penge, der er tale om. Hårdt at passe de små Det er især på småbørnsområdet, at sygefraværet er højt. Både blandt dagplejerne og blandt personalet i børnehaver og vuggestuer. - Vi skal have set på, om der er noget, vi kan gøre bedre - blandt andet om den fysiske belastning er for hård. Men det er nok svært at gøre noget ved, at der simpelthen er mere sygdom i det erhverv, siger Birgitte Welling. Forvaltningen laver ikke nogen opgørelse over, hvorfor folk melder sig syge. En stor del af langtidssygemedlingerne skyldes alvorlige sygdomme, mens andre skyldes begivenheder i privatlivet. Den kommende analyse skal blandt andet forsøge at komme tættere på årsagerne. - Hvis folk for eksempel er blevet skilt eller har en syg ægtefælle, skal vi blive bedre til at sætte ind der. For eksempel ved at lade medarbejderen arbejde lidt mindre i en periode for at undgå sygemeldinger, siger Birgitte Welling. Hvert år er der ansatte, der modtager en fyreseddel på grund af for mange sygedage. - Vi er en arbejdsplads, der tager menneskelige hensyn, men på et tidspunlkt er alle muligheder opbrugt, og når der slet ikke er mulighed for, at de kan vende tilbage til arbejdspladsen så er der ingen anden udvej end en fyresedel, siger Birgitte Welling. Det er kun det lange sygefravær, der er i stigning - det korte fravær holder sig på uændret niveau.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...