Overenskomster

Kommunalt ansatte hårdt spændt for

AALBORG:En rundspørge i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner viser, at mange medarbejdere i sammenlægningskommunerne har usædvanligt travlt, fordi mange opgaver skal løses inden 1. januar. Overarbejdet er steget i 76 procent af kommunerne, og i Aalborg arbejdes der også tit til langt ud på aftenen. Det er primært ledende medarbejdere, der har ekstra travlt med at få styr på de mange detaljer, før Nibe, Sejlflod og Hals kommuner slås sammen emd Aalborg. Men i forvaltningerne er der ingen central opgørelse over antallet af overarbejdstimer. Det er primært ledere uden højere arbejdstid og nøglepersoner med en flekskonto, der knokler længere end normalt. - Der er ingen tvivl om, at mange er spændt for ud over bristepunktet, siger direktør i ældre- og handicapforvaltningen, Niels Tikjøb Olsen. - Der er ingen tvivl om, at der bliver båret meget flekstid med ind i den nye kommune. Andre forvaltninger melder også om ekstraordinær travlhed. Overarbejdet skal afspadseres, for der er ikke en stor pose penge at betale for overarbejdstimerne med. Men ifølge direktør i skole- og kulturforvaltningen, Erik Ravn, kan nogle medarbejdere se frem til lønstigninger. - I forbindelse med ny løn i 2007 vil vi forsøge at tage højde for det, siger Erik Ravn.