Lokalpolitik

Kommunalt bryllup

FOLKEAFSTEMNING:Hvis de tre borgmestre, som der forleden kunne ses et meget flot billede af her i avisen, vil "giftes", ønsker jeg dem alt held og lykke. Borgmestrenes holdninger som personer respekterer jeg, men hvis de tror, at de får hele deres kongerige med over og at alle deres undersåtter pænt følger med over i et nyt kongerige, som skulle indeholde Brønderslev, Pandrup og Løkken-Vrå Kommune, er der noget Løkken-Vrås borgmester har misforstået. På foranledning af ovenstående har jeg i dag sendt Statsminister Anders Fogh Rasmussen et brev med følgende to spørgsmål. 1. Hvorfor har regeringen et sådan hastværk med at gennemtrumfe en kommunalreform. Jeg synes det var en ide at udsætte den. Befolkningen er overhovedet ikke parat til en så stor forandring 2.Hvilke motiver ligger bag ? Årsagen til at jeg sender Dem disse spørgsmål, er at jeg bor i Løkken-Vrå Kommune, (Smidstrup) som var et fornuftægteskab ved forrige kommunalreform i 1970. Vi er en decideret landkommune med stolte landbrugstraditioner og et godt erhvervsliv med mange dygtige servicevirksomheder. Med Vrå som er en mindre by med et godt erhvervsliv og dygtige servicevirksomheder og et godt sted at bo, ville den ligge fint som en sydlig by i en Hjørring Storkommune med købstaden Hjørring som centrum, som vi igennem mange generationer har haft et naturligt tilknytningsforhold til. Nu vil politikerne i Løkken-Vrå Kommune, på et halv år sløjfe alt hvad der igennem mange generationer er bygget op af tilhørsforhold imellem købstaden Hjørring og dets sydvestlige opland. Fakta er i dag, at der investeres i de større byer og os her ude på Bøhlandet må kæmpe en kamp, hvis vi bare eksempelvis ønsker en cykelsti for at overleve, fordi store lastbiler dagen igennem tordner igennem vores by med ler til et teglværk i Ålborg. Selvfølgelig skal vi ikke gå imod udviklingen. Og de små landsbyer består efterhånden også kun af nogle få landbrug og beboere, som holder af naturen på landet, så der er ikke mange stemmer for politikerne at hente her, hvilket det hele bærer præg af. Men vi vil ikke bare være en kastebold, som politikerne kaster med, som de nu synes passer ind i deres kram. Jeg synes at langt den overvejende del af Løkken-Vrå Kommune naturligt hører til købstaden Hjørring. Hvis der er andre områder, der ønsker andre tilhørsforhold, var en deling af Løkken-Vrå Kommune en overvejelse værd. Den er et resultat af et kompromis. Kommunalpolitikerne er valgt af folket på demokratisk vis. Og den form for demokrati som kommunen repræsenterer, er det repræsentative demokrati (man vælger en forsamling til at træffe afgørelserne) og de har mulighed for at høre folket med en vejledende afstemning. I en så essentiel sag som tilhørsforhold, må en vejledende folkeafstemning være på sin plads.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk