Skattepolitik

Kommunalt budget er tæt på en milliard

Skatter og tilskuds- og udligningssystemet er Sæby Kommunes største indtægtskilder

SÆBY:Sæby Kommunes 2005-budget nærmer sig en milliard kroner. Balancesummen på det budget, Sæby Byråd netop har haft til førstebehandling, er på 944 mio. kr. De største indtægtskilder, der sikrer, at det kommunale system løber rundt, er skatteindtægterne og statens tilskuds- og udligningssystem. De kommunale skatteindtægter består af indkomstskatter, ejendomsskatter, ejendomsværdiskatter og selskabsskatter samt forskellige andre skatter og afgifter. Skatteindtægterne budgetteres først og fremmest i forhold til det forventede indkomstgrundlag. En uændret kommunal skatteprocent næste år på 21,1 skulle efter de foretagne beregninger give Sæby Kommune en indtægt på 403.288 mio. kr. Samtidig ventes ejendomsværdiskatterne at betyde en indtægt på knap 18 mio. kr. og den kommunale grundskyld næsten 20 mio., kr. Tilskuds- og udligningssystemet er den næstvigtigste finansieringskilde i den kommunale økonomi. Det ventes således, at Sæby Kommune næste år vil modtage 165 mio. kr. fra staten i tilskud. I dette beløb indgår en refusion fra staten på 23 mio. kr. i forbindelse med den finansieringsomlægning, der er sket for alle landets kommuner. Formålet med tilskuddene fra staten er at udligne forskelle i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem.