Kommunalt budget førstebehandlet

Enighed om økonomisk opbremsning, da politikerne førstebehandlede budget 2003

Socialpolitik 12. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Kommunalbestyrelsen behandlede mandag aften det kommunale husholdningsbudget for 2003 og at dømme efter den politiske debat, vil der formentlig kun dukke ganske få ændringsforslag op til andenbehandlingen. I maj blev samtlige kommunalpolitikere enige om en sparerunde, der indebar besparelser på 7,2 millioner kroner - siden fik kommunen et tilskud på 8,2 millioner kroner som særlig vanskeligt stillet kommune samt tilskud som følge af regeringens ældrepakke på cirka en millioner kroner i 2002 og 2003. - Med disse tilskud var vi mange, der håbede på, at der ville blive muligt at prioritere nye serviceområder eller større anlægsarbejder i budgettet for 2003. Desværre viste sommerens udvikling, at de lovbestemte udgifter blev markant større, end vi regnede med ved indgåelse af forliget i maj. Således steg de med cirka fem milloner kroner årligt, svarende til 20 millioner kroner mere i udgift over budgetperioden, sagde borgmester Knud Rødbro i sin åbningstale. - Der blev således ikke plads til nye forbedringer - tværtimod. Økonomiudvalget har følt sig tvunget til at pålægge henholdsvis kulturudvalg og socialudvalg at finde finansiering til dele af stigningerne på de lovbestemte udgifter inden for udvalgenes egne rammer, tilføjer borgemesteren. På investeringssiden er der afsat fire millioner anlægskroner til kloakværket. Desuden er der afsat penge til 17 almene boliger i Løkken. Der er afsat penge til evetuelle følgeudgifter af regeringens ældrepakke, og der er afsat penge til et byfornyelsesprojekt i Borgergade i Vrå. - Deudover foreslår vi, at salgsprovenuet ved eventuelt salg af den gamle boldbane i Løkken kan anvendes til anlægsarbejder, hvis regnskabet i 2002 bliver nogenlunde som forventet, tilføjede Knud Rødbro. Under administration Formand for kulturudvalget Sven Bertelsen (fælleliste) gav budgettet et par kritiske ord med på vejen. - Det er ikke min kop te, men jeg accepterer, at der skal være balance. Sven Bertelsen gav udtryk for, at budgetet for 2003 måske er lige lovlig pessimistisk, idet der ikke er indregnet tilskud fra staten til vanskeligt stillede kommuner. - Vi fik otte millioner kroner i år, og turde vi bare håbe på det halve i 2003, så skulle vi ikke skære så langt ind til benet, som vi gør. Men ok - vi er på den sikre side. På kulturudvalgets område er der sparet mellem 2,5 og tre millioner kroner. - Og det går stort set ud over alle områder, konstaterede Sven Bertelsen. Kulturudvalget er af økonomiudvalget netop pålagt at finde yderliger 338.000 kroner inden for folkeskoleområdet, og den beslutning gjorde formanden indsigelse mod. - Jeg gør ikke indsigelse mod, at vi yderligere skal spare 338.000 kroner - det er træls, men det kan vi nok finde ud af. Men økonomiudvalget siger, at besparelsen skal findes på Folkeskoleområdet - hvorimod socialudvalgets overskidelse bare skal findes indenfor udvalgets ramme. Vi føler i kulturudvalget, at vi bliver sat under administration. Vi skal nok spare de 338.000 kroner. Men det er uretfærdigt, at ét udvalg skal finde pengene indenfor ét bestemt område, mens et andet bare skal finde pengene inden for eget område. Lad os få samme ordlyd for de to udvalg, lød opfordringen fra Sven Bertelsen. - Folkeksolen har et budget på 60 millioner kroner, og alle andre områder har været ramt, lød borgmesterens forklaring på økonomiudvalgets beslutningen. - Men lad os få et ændringsforslag på det, tilføjede Knud Rødbro. Lammelse Selvom der ikke var meget at glæde sig over økonomisk, var der fra alle sider i byrådssalen tilfredshed med, at man politisk stod sammen om at gennemføre besparelserne. - Det viser at der er håb for Løkken-Vrå Kommune, og det er et positivt signal, sagde Henning Jensen (S). Han konstaterede desuden at Kommunalbestyrelsen er prioriteringslammet. - Vi er blevet frataget muligheden for at prioritere pengene i fremtiden. Vi har set, at de lovbundne udgifter stiger mere, end vores økonomiske rammer kan rumme, og det medfører, at vi må skære på steder, der bremser udvikling og nytænkning, sagde Henning Jensen. - Budgettet giver ikke grundlag for at råbe hurra, men det er bevis på, at vi har en overlevelsesmulighed i Løkken-Vrå Kommune, tilføjede Henning Jensen, der erkendte, at få penge kræver positiv vilje fra borgere, personale og politikere. Gruppeformand Birthe Andersen (V) bakkede ligeledes op om budgettet, og fra hendes side fik de lovbundne opgaver også et par ord med på vejen: - Det er nødvendigt, at regeringen hjælper med lovgivningen, så vi kan få stoppet himmelflugten på de lovgivne, sociale udgifter. Og vi skal i kommunerne havde den frihedhedsgrad, at vi kan føre en aktiv, fremadrettet investeringspolitik fremfor, at pengene bruges til mere og mere passiv forsørgelse. Håndklædet i ringen Birthe Andersen opfordrede også kommunalpolitisk til at gøre en indsats for at få vendt den økonomisk trængte situation. - Hvis vi ikke selv går i gang med en effektivisering- og omstillingsproces, kan vi lige så godt smide håndklædet i ringen og lade Løkken-Vrå Kommune komme ind under en af nabokommunerne, advarede hun. - Mit budskab skal være, at den fra regeringens side lovede regulering af udligningsordningen og strukturkommisionens arbejde ikke skal blive en sovepude for os. Jeg tror ikke, vi skal forvente bedre økonomiske vilkår i stor udstærkning ved den forestående revision af udligningsordningen. Så lad os gå i gang nu, så vi har et godt grundlag for budget 2004, tilføjede Birthe Andersen, der kaldt budget 2003 et "stoppen-op-budget". - Jeg vil håbe, at vi nu i fuld enighed vil være i stand til at begynde omstilling og effektivisering.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...