Kommunalt ja omstødt

Stort vandforbrug til solvarmeanlæg vil gribe ind i miljøet, mener klagenævn

Carsten Møller Nielsen håber stadig, at solfangeranlægget realiseres. Foto: Bent Jakobsen

Carsten Møller Nielsen håber stadig, at solfangeranlægget realiseres. Foto: Bent Jakobsen

Endnu en gang er det planlagte solfangeranlæg i Dronninglund - et af verdens største - løbet ind i problemer. Denne gang er det Natur- og Miljøklagenævnet, der vender tommelen nedad. Den tilladelse, som Brønderslev Kommune havde givet, blev fredag omstødt af Natur- og Miljøklagenævnet. Den højere myndighed mener, at der skal en såkaldt VVM-redegørelse til. Den opfattelse havde Brønderslev Kommune. I og med, at der kræves en VVM-redegørelse, skal der foretages en miljømæssig vurdering af området. Solfangeranlægget skal placeres i Lunderbjerg vest for Dronninglund - tæt på et rekreativt område. Brønderslev Kommune har vurderet, at anlægget ikke ville få stor miljømæssig betydning for området, da tanken med varmt vand - et damvarmelager - graves ned i jorden. Brønderslev Kommune har peget på, at der er tale om et værdifuldt kulturmiljø. Tæt på er den gamle kirkegård og Dronninglund Slot. Men Dronninglund Varmeværk har besluttet at opføre beplantning, der skal sløre solpanelerne. Men heri er Natur- og Miljøklagenævnet ikke enig. De 10 medlemmer af Natur- og Miljøklagenævnet er blandt andet faldet over, at Brønderslev Kommune ikke har redegjort for, hvordan spildevandet skal håndteres. Desuden mener Natur- og Miljøklagenævnet at et stort vandforbrug i væsentlig grad vil påvirke miljøet. - Og denne mangel fra kommunens side er så alvorlig, at der nu kræves en decideret VVM-redegørelse. Formand for Dronninglund Fjernvarme, Carsten Møller Nielsen, er ked af beslutningen. - Der bliver kun tabere. Kommunen bliver taber, fordi kommunen får en næse, miljøet bliver taber og forbrugerne bliver tabere, fordi de ikke nu får billig varme. Carsten Møller Nielsen håber og tror stadig på, at projektet kan realiseres i 2012. Der er tale om et anlæg til 100 mio. kr. Heraf støttes med ca. 20 mio. kr. fra EU. Og EU-tilskuddet kan også anvendes i 2012.