Lokalpolitik

Kommunalt køb af areal til hjælpemiddeldepot

Familiehuset i Aagade i Rørbæk bliver efter flere års lejemål nu kommunalt ejet

RØRBÆK:Kommunalbestyrelsen har under et lukket punkt godkendt, at kommunen giver et konkret købstilbud på ejendommen Aagade 56 i Rørbæk, nabo til Rørbækcentret. Ejendommen består af en ældre firlænget gård samt godt 2,5 tønder land jord, og den seneste offentlige ejendomsvurdering var 780.000 kroner. - Vores interesse for ejendomme og jorden har baggrund i, at stuehuset i flere år på lejebasis har været ramme for Nørager Kommunes Familiehus. Kan kan udsatte familer inklusiv børn i dagtimerne kan lære, hvordan de får familielivet til at fungere bedre, forklarer borgmester Poul Larsen (K). En anden vigtig faktor for det kommunale køb er, at det halvoffentlige selskab, Zealand Care, i foråret går i gang med at opføre et 900 kvadratmeter stort hjælpemiddeldepot på en 4000 kvadratmeter stor grund på ejendommens jord et stenkast fra Rørbækcentret. - Ved at erhverve arealer for og omkring det nye depot for genbrugshjælpemidler skaber vi samtidigt mulighed for, at Zealand Care på et eventuelt senere tidspunkt får mulighed for at udvide de fysiske rammer for sine aktiviteter i Rørbæk, påpeger Poul Larsen. Uvildig vurdering Nuværende ejer af ejendommen og de godt 2,5 tønder land jord er Søren Christensen, initiativtager til etablering af Rørbækcentet og daglig leder af kursusvirksomheden. - Vi har haft en ejendomsmægler til at foretage en uvildig vurdering af ejendommen, som ejeren og nu kommunalbestyrelsen har godkendt som købs- og salgspris. Efter planen overtager kommunen ejendommen Aagade 56 1. april, og videresælger straks grunden på 4000 kvadratmeter til Zealand Care, fortæller borgmesteren. Grunden ligger i landzone, så derfor har Nørager Kommune givet dispensation fra planloven til opførelse af den 900 kvadratmeter store bygning. Ingen borgere har i den efterfølgende fire ugers klagefristperiode haft indvendinger mod byggeprojektet, og Zealand Care kan derfor som planlagt gå i gang med byggeriet til foråret med en forventet indvielse af bygningerne senest 1. juli.