Kommunalt påbud var ugyldigt

Grundejer blev fejlagtigt påbudt at rense sin jord efter olieforurening

AABYBRO:Aabybro Kommune havde ikke lov til at påbyde en grundejer på Gjøl at undersøge og rense jorden efter en olieforurening fra parrets olietank. Vestre Landsret har derfor dømt kommunen til at betale de 68.000 kr., som forsikringsselskabet TopDanmark har brugt på undersøgelser og fjernelse af olieforurenet jord fra grunden på Gjøl. Dommen kan få betydning i de tusindvis af sager, der handler om forurening fra olietanke i huse. I 2000 blev der indført en ny lov om jordforurening, hvorefter en kommune kan udstede påbud om oprensning, hvis forureningen stammer fra et olieanlæg, der har været i brug efter 1. marts 2000. I dette tilfælde blev olietanken udskiftet i 1997, da den daværende ejer opdagede en læk i den gamle tank. Han anmeldte det ikke til kommunen, og det er her hele humlen i sagen ligger. Kommunen fik først besked om olieforureningen i 2001, da de nye ejere fik lavet en geoteknisk undersøgelse forud for et nybyggeri. Kommunen mente, at når dele af olieanlægget, nemlig ledninger og oliefyr fortsat var i brug, kunne man udstede påbud. TopDanmark, der havde tegnet den lovpligtige forureningsforsikring, betalte for jordbundsundersøgelse og fjernelse af 600 tons forurenet jord, men forbeholdt sig ret til at kræve beløbet af kommunen, fordi påbuddet var ulovligt. To af dommerne siger, loven ikke tager stilling til den situation, hvor forureningen stammer fra en tank, der blev udskiftet før lovens ikrafttræden, men som først blev anmeldt efter lovens ikrafttræden. En dommer var enig med kommunen. Udover de 68.000 kr. skal kommunen betale 25.000 kroner i sagsomkostninger.