Lokalpolitik

Kommunalt plus på kontoen

{ HADSUND: På basis af udviklingen i årets første kvartal tegner udsigterne for den kommunale økonomi lyst. Styrer Hadsund Kommune uændret videre vil man ved årets udgang have sparet eller tjent 457.000 kr. i forhold til sit budget. Men tallet dækker over store forskelle mellem de kommunale fagområder. Teknik- og miljøudvalget forventer en merindtægt på 775.000 kr., socialudvalget en merindtægt på 194.000 kr., økonomiudvalget 595.000 kr., mens kultur- og familieudvalget (KFU) er alene om at sigte mod underskud, mere præcist på 1.107.000 kr.